Küldetésnyilatkozat / Mission Statement

Az 1899-ben alapított miskolci múzeum (ma: Herman Ottó Múzeum) Történeti Tárának munkatársai olyan internetes folyóiratot indítanak el a Herman Ottó Múzeum égisze alatt, ill. a múzeum honlapján, amely két diszciplína, a történettudomány és a muzeológia tárgykörében közöl tudományos írásokat, különös tekintettel a történelem és muzeológia kapcsolatára, a történeti muzeológiára. Célunk továbbá Miskolc, Északkelet-Magyarország és a tágabb régió történet-írásának és múzeumi tudományainak művelése. Fontosnak tartjuk, hogy a múzeumi gyűjtemények, tárgyak, képi és írásos dokumentumok ne csak illusztrálják a történelmet, hanem a történetírás megbecsült forrásai legyenek.