3. (2016)/2.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

3. (2016)/2.

Lektorok / Lectors

I. világháború (1914–1918) / WWI (1914–1918)

KERÉNYI Éva: „Istennek tetszeni, ez legyen minden törekvésed célja…” – Haynik Géza hadifogoly-naplójának folytatása (1917) a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében
Diary of WWI prisoner of war Géza Haynik (1917) from the collection of Gemer–Malohont Museum in Rimavská Sobota (Slovakia), Part 2
1–6.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BODNÁR Tamás:
Szerelem, boszorkányság és házasság Szendrőn (1675) – Geltovics János és Kis Panna igaz története
Love, witchcraft and marriage in Szendrő (1675): The true story of János Geltovics and Panna Kis
7–37.
KŐMÍVES Tibor:
A közigazgatás újjászervezése (1860/61) két eltérő státusú városban: Kassa és Miskolc a kiegyezés előtt
Reorganization of the city administration (1860/61) in towns of different status: Košice and Miskolc before the Compromise
38–47.

Életrajz / Biography

KOVÁCS I. Gábor:
Diószeghy Dániel (1900–1969) kohómérnök, egyetemi tanár, a tüzeléstan nemzetközi rangú tudósa életpályája
Career of Dániel Diószeghy, metallurgical engineer, professor and internationally renowned scholar of firing sciences

48–54.

Konferencia 1. / Conference 1

„Szerzetesi nagy alázatossággal” – Kelemen Didák és kora: Szerzetesrendek Magyarországon a 18. század
első felében c. nemzetközi konferencia (2016. szept. 23–24. MTA MAB székháza, Miskolc) válogatott előadásai


Program
55–57.
MACZÁK Ibolya: Két úrasszony – egy beszéd. Kelemen Didák két temetési beszéde (1718, 1724)
Two ladies one oration: Funeral orations of P. Didacus Kelemen OFMConv
58–64.
RANCZ Teréz: P. Kelemen Didák Károlyi Sándorhoz írott leveleinek és Búzafejek c. prédikációgyűjteményének nyelvi elemzése
A language analysis of Didacus Kelemen’s letters and sermons entitled ‘Búzafejek’ (Wheat Heads)
65–72.
KORHECZ PAPP Zsuzsanna–FÁBIÁN Borbála: A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány barokk művészeti
öröksége
The baroque art heritage of Franciscan Province dedicated to St. John Capistrano
73–99.
FAA-LENDVAI Erzsébet: Bencés könyvtárak a 18. századi Magyarországon
Benedictine Libraries in the 18th century Hungary
100–110.
SEBŐK Szilvia: A Szent Orsolya Rend megalakulása és magyarországi tevékenysége
Founding the Company St. Ursula and its activities in Hungary

111–119.
GYULAI Éva: A jezsuiták visszatelepedése Sárospatakra 1711-ben
Resettlement of the Jesuits to Sárospatak in 1711
120–131.

Konferencia 2. / Conference 2

Palóczy László, a népképviseleti országgyűlés korelnöke és a miskolci református egyház segéd-főgondnoka c. 
emlékülés a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából (MTA MAB székház, Miskolc, 2016. nov. 8.) – Válogatott előadások


Program
132.
APOR Eszter: Palóczy László és Szemere Bertalan ábrázolásai a nemzeti gyűjteményben és Szemere „konstantinápolyi portréja”
Representations of László Palóczy and Bertalan Szemere (Barthélemy de Szemere) in the national collection and Szemere’s ’portrait from Constantinople’
133–146.
SPÓNER Péter: Palóczy-relikviák a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűjteményekben
Relics of L. Palóczy in public collections of Borsod–Abaúj–Zemplén County
147–168.
GYULAI Éva: Újabb adalékok Palóczy László ikonográfiájához
New data to iconography of Ladislaus Palóczy
169–179.

Könyvismertetés / Book review

KOVÁCS I. Gábor:
Történeti strukturális örökségek rekonstrukciói
Reconstructions of structural historical heritages
HORVÁTH Zita–RADA János (szerk.): Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2017
180–190.