Herman Ottó Múzeum

3. (2016)/1.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

3. (2016)/1.

Lektorok / Lectors

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

APOR Eszter: „Sejtések” Szemere Bertalan két száműzetése idején keletkezett portréjáról
Some ideas about two portraits of Bertalan Szemere (Barthélemy de Szemere) from his emigration’s time
1–18.
BODNÁR Tamás: A Borsod vármegyei hajdúk viselete 1825-ben
The uniform of Borsod county’s Heyducks in 1825)
19–23.
NAGY Attila: A miskolci Törvényhatósági Bizottság működése 1908–1928
The Municipality of Miskolc in operation between 1908 and 1928
24–42.

Életrajz / Biography

KOVÁCS I. Gábor: Kun József (1875–1946), a miskolci városi elitből származó debreceni jogászprofesszor életpályája
Career of Miskolc-born professor of law József Kun (1875–1946): From the Miskolc-elite to the Debrecen University
43–50.

Konferencia / Conference

Az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány (Miskolc-Diósgyőr) és az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB)
Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága által, a IX. Fazola Fesztivál (Miskolc–Újmassa) keretében az MTA MAB miskolci székházában
2015. szeptember 25-én tartott nemzetközi ipartörténeti konferencia előadásai

NYULAS Dorottya: Vaskohászat és vasmegmunkálás a Római Birodalomban és Dáciában: rövid áttekintés
Metallurgy and iron working in the Roman Empire and Dacia: A brief overview
51–59.
BITAY Enikő: Debreczeni Márton (1802–1851), az „egyetlen” erdélyi bányász műszaki hagyatéka
The „Only” Transylvanian Miner, Debreczeni Márton’s (1802-1851) Technical Legacy
60–74.
PÁL Viktor: The Environmental Consequences of Industrialization in Western European Core Countries and the Borsod Basin of Hungary, 1850–1945: A Comparative Outline
75–84.
KARLAKI Orsolya: A Lenin Kohászati Művek éjjeli szanatóriuma Miskolc-Tapolcán (1955–1976)
The Night Sanatorium of the Lenin Metallurgical Works (LKM) in Miskolc-Tapolca (1955–1976)

85–90.
KUNHALMI Gábor: A Vaskultúra Útjának emlékei és megőrzésük
The Iron Route’s cultural heritage and its preservation in Slovakia

91–96.
LIPTAY Péter: Nógrád megye iparának múltja, különös tekintettel a vasiparra
Neograd county’s industrial history, especially the iron industry

97–102.

Muzeológia / Museology

GYULAi Éva: Két 19. századi Miskolc-térkép: Bécsi kadétok kéziratos katonai térképe (1854; ÖNB) és Adler Károly főmérnök kataszteri térképének másolata (1880 k., BAZML) – Előtanulmány a Herman Ottó Múzeum új miskolci várostörténeti kiállításához
Two 19th-century Miskolc maps: A manuscript map of Viennese military cadets (1854; ÖNB) and a copy of Chief Engineer Károly Adler’s cadastral map (around 1880, BAZML) – A preliminary study to the new exhibition on urban history of Miskolc planned in Herman Otto Museum, Miskolc (Hungary)
103–114.

NKA

Állományvédelem