Herman Ottó Múzeum

2. (2015)/2.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

2. (2015)/2.

Lektorok / Lectors

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BUZA János: Borszállítás Tokajból Kassára 1623-ban – Adatok az „oly polturák” felső-magyarországi forgalmához
Wine delivery from Tokaj to Kaschau (Košice) in 1623: Data on circulation of Silesian “oly poltura” in Upper Hungary
1–17.
GYULAI Éva: Gyermekkirály a Magyar Királyság trónján (Pozsony, 1687. dec. 9.) – I. József koronázásának ikonográfiai reprezentációja
A child king on the throne of Hungary: Iconographic representation of King Joseph I’s coronation (Pressburg/Prešperok, 9 Dec. 1687)
18–46.

Életrajz / Biography

KOVÁCS I. Gábor: Kovács Gábor (1883–1920) miskolci születésű közgazdász professzor életpályája – A református tanárcsaládtól a debreceni tudományegyetemi katedrán át a budapesti Marx-Engels Munkásegyetemig
Career of Miskolc-born professor of economics Gábor Kovács (1883–1920): From the Reformed teachers’ family through the university cathedra to the Marx–Engels Workers’ University
47–56.

Konferencia / Conference

A II. világháború európai befejezésének 70. évfordulója alkalmából az MTA Miskolci Területi Bizottságának (MAB) székházában,
Miskolcon, 2015. jún. 3-án rendezett emlékülésen elhangzott előadások

GODZSÁK Attila: Az I. bécsi döntés és Zemplén vármegye
The First Vienna Award (2 Nov. 1938) and Zemplén County
57–60.
CSÍKI Tamás: A holokauszt Borsod, Abaúj és Zemplén megyékben
The Holocaust in Borsod, Abaúj and Zemplén Counties (Hungary)

61–67.
KIS József: Nyilasok Miskolcon
The Nyilas (Arrow Cross) in Miskolc
68–83.

NKA

Állományvédelem