Herman Ottó Múzeum

1. (2014)/2.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

1. (2014)/2.

Lektorok / Lectors

I. világháború (1914–1918) / WWI (1914–1918)

MLAKÁR Zsófia: A közművelődés helyzete Miskolcon az I. világháború alatt, 1914–1918 
Culture, education and civil life in Miskolc during WWI, 1914–1918

1–20.
KERÉNYI Éva:
Haynik Géza hadifogoly-naplója (1916) a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében
Diary of WWI prisoner of war Géza Haynik (1916) from he collection of the Gemer–Malohont Museum in Rimavská Sobota (Slovakia)

21–30.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BODOVICS Éva: Papírra vetett katasztrófa – A katasztrófa konstrukciójának vizsgálata két magyarországi árvíz esetében
Penned disaster: Examining disasters’ construction for two floods in Hungary

31–49.
NAGY Péter:

Az Andrássyak politikai szerepe az országgyűlési almanachok tükrében
The political role of the Andrassys in the light of the parliamentary almanacs

50–56.

Konferencia / Conference
A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága nemzetközi konferenciája, Miskolc, 2012 előadásai
Papers of International Conference arranged by Society of International Gulag Researchers (SIGR), 2012, Miskolc, Hungary)

Vladimir ROTT: Nem szabad elfelejteni! Emlékbeszéd az 2012-ben Miskolcon tartott GULAG-konferencián
It should not be forgotten! Memorial speech held on International Gulag Conference in Miskolc (Hungary), 2012

57–61.
VÁRDY Béla: A gulág a magyar közvéleményben
The Gulag in Hungarian public opinion
62–64.
VÁRDY HUSZÁR Ágnes: A gulágról hazatértek visszaemlékezése mint történeti forrás
The memoirs of Gulag survivors as historical sources
65–68.
BOGNÁR Zalán: Sztálin 1944. december 16-i határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében
Implementing Stalin’s command No. 0060 (16 of December 1944) in the Carpathian Basin
69–73.
STARK Tamás: Budapesti civilek elhurcolása a Szovjetunióba (1945. január 15–18.)
Deportation of civilians from Budapest to the Soviet Union (15–18th of January 1945)
74–76.
MOLNÁR D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton
Hungarians from Subcarpathia as forced laborers in Donbas
77–80.
MURÁDIN János Kristóf: Malenkij robot – Kolozsváriak szovjet fogságban, 1944–1948
Malenkiy Robot: Inhabitants of Cluj (Klausenburg) in Soviet captivity, 1944–1948
81–85.
Géza WIEDEMANN: „Málenkij robot“ Ausztriában
Malenkiy robot in Austria
86–88.
SIMON Gábor: Nyíregyházi civilek szovjet fogságban – A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása
Inhabitants of Nyíregyháza in Soviet captivity: Deportation of the civilian population on 2nd November 1944
89–93.
MAJORSZKI András: Málenkij robot” – Ondiak kényszermunkán a Szovjetunióban (1945–1947)
Malenkiy robot: Inhabitants of Ond on forced labour in the Soviet Union (1945–1947)
94–99.
MÁTHÉ Áron: MÁTHÉ Áron Lágerek képe – Két magyar irodalmi alkotás a szovjet kommunista diktatúra lágereiről
Pictures of Soviet Lagers: Two Hungarian literary works on the Soviet camps of the communist dictatorship
100–103.

Könyvészet / Bibliography

Sylvia HOLEČKOVÁ–Gejza HERMÉLYI–Karol TOMÁNY: A szepességi, gömöri és kassai kézművesség, bányászat és kohászat történetének szlovák nyelvű bibliográfiája
Slovak-language bibliography on history of crafts, mining and metallurgy in Zips, Gemer and Kaschau (Košice)

104–107.

Muzeológia / Museology

PIRINT Andrea: Közelítések a barokkhoz – Barokk festménymásolatok a miskolci Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményében
Approaches to Baroque - Baroque paintings’ reproductions in Art Collection of Herman Otto Museum, Miskolc

108–120.
VIGA Gyula:
Herman Ottó a Belvárosba költözött – Kiállítási megnyitó beszéd (2014)
Ottó Herman moves to the City: An exhibiton opening speech

121–126.
SPÓNER Péter–GYULAI Éva–BÉKÉSI Gábor Az „Egy miskolci nemes az országos politikában – Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai” c. kiállítás (2013) tablószövegei
Exhibition entitled ’A Miskolc noble in national politics – Premier Barthélemy de Szemere's career and political colleagues’: Interpretive panels and texts (2013)
127–137.

NKA

Állományvédelem