1. (2014)/1.

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

1. (2014)/1.

Lektorok / Lectors

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

BÉKÉSI Gábor: A Nyugat keleten – Móricz Zsigmond Miskolcon
Der Nyugat im Osten: Zsigmond Móricz in Miskolc
1–73.
SPÓNER Péter:
A mezővárosi jogszolgáltatás egy speciális területe – Miskolci céhes iparosok adósságrendezési ügyeinek vizsgálata a városi jegyzőkönyvek alapján (1770–1830)
Ein besonderer Bereich in der Rechtsprechung des Marktfleckens – Untersuchungen zu Schuldenregelungsangelegenheiten der Gewerbetreibenden von Miskolc anhand von Protokollbüchern der Stadt (1770–1830)
74–85.
MAROZSÁN Zsolt:
„Isten áldja a tisztes ipart!” A Miskolci Katolikus Legényegylet története (1933– 1946)
„Gott segne die ehrbare Gewerbe!“ Der Miskolcer Katholische Gesellenverein (1933–1946)
86–104.
GYULAI Éva:
Bercsényi-huszárok Kassán 1906-ban – Miskolc város és Borsod vármegye Rákóczi újratemetésén
Bercsényi-Husaren in Kaschau im Jahr 1906 – Die Stadt Miskolc und das Komitat Borsod auf der Wiederbestattung von Rákóczi
105–118.

Könyvészet / Bibliography

HAZAG Ádám–MAROZSÁN Zsolt–SPÓNER Péter: A történelmi Borsod, Abaúj, Zemplén megyék fémfeldolgozó iparának válogatott magyar nyelvű bibliográfiája 119–155.

Muzeológia / Museology

GYULAI Éva: A pácini kastély Urak és szolgák a kora újkori északkelet-magyarországi kastélyokban c. állandó kiállításának tablószövegei
Castle Museum of Pácin: Permanent exhibiton entitled Lords and Servants in Castles of Early Modern Upper Hungary – Interpretive panels and texts
156–187.