Herman Ottó Múzeum

Herman Ottó Múzeum – jegyárak

Pannon-tenger Kiállítóépület

 

Teljes árú belépő:                                                                                    2800 Ft/fő
Általános diák belépő:                                                                           1400 Ft/fő
Általános nyugdíjas belépő:                                                                  1400 Ft/fő
Csoportos belépő felnőttek számára (15 fő felett):                                2600 Ft/fő
Csoportos belépő diákok és nyugdíjasok számára (15 fő felett):            1200 Ft/fő
Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyermek részére) 6000 Ft(Nagyobb létszámú család esetén - ha nem érintett a NOE kedvezményben - minden további gyermek vagy felnőtt látogató a rá érvényes díjszabás szerinti jegyárat fizeti meg.)

A váltott belépő a Pannon-tenger Kiállítóépület Dinók Földjén – MezoZOOikum, Őserdei ösvényeken – A bükkábrányi mocsárciprus-erdő és kora, valamint a Kárpátok ásványai című állandó kiállítások megtekintését teszi lehetővé.

 

A Herman Ottó Múzeum Képtára

 

Teljes árú belépő:                                                                                   1000 Ft/fő
Általános diák belépő:                                                                            500 Ft/fő
Általános nyugdíjas belépő:                                                                   500 Ft/fő
Csoportos belépő felnőttek számára (15 fő felett):                                 900 Ft/fő
Csoportos belépő diákok és nyugdíjasok számára (15 fő felett):            400 Ft/fő
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyermek részére)                                 1500 Ft
(Nagyobb létszámú család esetén - ha nem érintett a NOE kedvezményben - minden további gyermek vagy felnőtt látogató a rá érvényes díjszabás szerinti jegyárat fizeti meg.)

A váltott belépő a Herman Ottó Múzeum Képtára, két évszázad magyar festészeti remekműveit bemutató tárlatának megtekintését teszi lehetővé.


Herman Ottó Múzeum – Központi épület

Teljes árú belépő:                                                                                    3200 Ft/fő
Általános diák belépő:                                                                           1600 Ft/fő
Általános nyugdíjas belépő:                                                                  1600 Ft/fő
Csoportos belépő felnőttek számára (15 fő felett):                                3100 Ft/fő
Csoportos belépő diákok és nyugdíjasok számára (15 fő felett):            1500 Ft/fő
Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyermek részére) 7000 Ft
(Nagyobb létszámú család esetén - ha nem érintett a NOE kedvezményben - minden további gyermek vagy felnőtt látogató a rá érvényes díjszabás szerinti jegyárat fizeti meg.)

 

A megváltott belépő a Pannon-tenger Kiállítóépület és a Képtár együttes megtekintését teszi lehetővé.

 

A Miskolci Galéria tagintézmény és kiállítóhelyei (Rákóczi-ház, Thália-ház), valamint a Papszeri Kiállítási Épület és a Herman Ottó Emlékház jegyárai

 

Teljes árú belépő:                                                                                    1000 Ft/fő
Általános diák belépő:                                                                            500 Ft/fő
Általános nyugdíjas belépő:                                                                   500 Ft/fő
Csoportos belépő felnőttek számára (15 fő felett):                                 900 Ft/fő
Csoportos belépő diákok és nyugdíjasok számára (15 fő felett):            400 Ft/fő
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyermek részére)                                1500 Ft
(Nagyobb létszámú család esetén - ha nem érintett a NOE kedvezményben - minden további gyermek vagy felnőtt látogató a rá érvényes díjszabás szerinti jegyárat fizeti meg.)

*          *          *

Múzeumpedagógiai foglalkozásjegy
Az általános- és középiskolák tanulói, valamint a felsőoktatási intézmények hallgatói részére a belépőjegy a múzeumpedagógiai foglalkozás díját is tartalmazza. Múzeumpedagógiai programot 10 fő feletti csoportlétszám esetén a múzeum nyitvatartási idejében, munkanapokon biztosítunk. Az erre irányuló igényt minden esetben legalább öt munkanappal korábban egyeztetni szükséges a meghirdetett foglalkozás kapcsolattartó múzeumi munkatársával. Foglalkozásjegy óvodásoknak és ingyenes belépésre jogosult látogatóknak 300 Ft/fő
Óvodások részére 10 fő feletti csoportos látogatás esetén a betöltött életévtől függetlenül ingyenes belépést biztosítunk. Diákcsoportok esetén 10 diák mellett 1 kísérő számára a belépés és a múzeumpedagógiai foglalkozás díjtalan.

Szakmai jegy
A Miskolci Galéria tagintézmény kiállítóhelyeire válható, 200 Ft/fő áron. Szakmai jegyet válhat: bármely művészeti ágat érintően tanulmányokat folytató diák, ilyen területeken dolgozó oktató, országos hatókörű művészeti szervezet, társaság tagja, aki tagságát bármely módon igazolni tudja (akár a tagdíj befizetésének bizonylatával).  A Galéria kiállítóhelyein aktuálisan kiállító alkotó vendégei abban az esetben, ha őket a kiállító művész kíséri (kivéve iskolai osztályok szervezett csoportjai). Magángalériák, alapítványi vagy egyéb fenntartású művészeti intézmények, alkotóházak munkatársai, a régióban aktuálisan működő művésztelepek résztvevői.

Tárlatvezetési díjak
A  belépőjegyhez váltható, egyéb kedvezményektől függetlenül fizetendő 200 Ft/fő
A tárlatvezetés minimum díja 10 főnél kisebb csoport esetén 2000 Ft/csoport.
(Diákcsoportok esetén 10 diák mellett 1 kísérő számára a tárlatvezetés díjtalan.)

Rendezvényjegyek
Teljes árú rendezvényjegy:                                                                           600 Ft
Diák-, nyugdíjas rendezvényjegy:                                                                300 Ft
A rendezvényekre a kiállításoknál megszokott kedvezmények nem érvényesek!

Belépőkártyák
HUNGARY CARD – MezoZOOikum Kártya

A kártya kizárólag a Hungary Card Partner katalógusban foglalt feltételeknek megfelelően, Magyar Turizmus Kártyával váltható, 1 fő részére és a megadott helyszínekre használható.

KEDVEZMÉNYEINK
A Petró-ház, a Feledy-ház és az Alkotóház tárlatai, rendezvényei térítésmentesen látogathatók. A múzeum fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezekben a házakban alkalmanként belépődíjas eseményeket rendezzen. Az eltérő díjszabású, előre meghirdetett programokra történő belépés csak jegyváltással lehetséges.

NOE családi belépő 3000 Ft
NOE családi belépő kizárólag érvényes NOE tagkártyával váltható, maximum 6 fő részére biztosítja a múzeum valamennyi kiállítóhelyének egyszeri, egy napon történő megtekintését. A felnőtt és a gyermek látogató aránya a családhoz igazodva. A családi belépők érvényesek nem csak a szülőkkel, de a nagyszülőkkel érkező családok számára is. A belépő kizárólag a főépületben váltható.

10%-os kedvezmény a Magyar Autóklub tagsági kártya, továbbá a SYC (Show Your Card & Save) emblémával rendelkező társklub kártya tulajdonosának és kísérőjének, valamint az IBUSZ által szervezett utazások résztvevőinek.

10%-os kedvezmény a Szállás.hu oldalon foglalók és kuponnal érkező látogatók részére, a múzeum főépületében, kizárólag a Pannon-tenger Múzeum tárlataira és a Képtárba együttesen érvényes, teljes jegyekre vonatkozóan.

50%-os kedvezmény a Pannon-tenger Múzeum megtekintésére a Magyar Minerofil Társaság tagjai részére tagságuk igazolása esetén.

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről tartalma szerint a Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Díjtalan belépésre jogosult az állandó és időszaki kiállításokra az EGT (Európai Gazdasági Térség) állampolgára:
• 6. életévét be nem töltött kiskorú,
• fogyatékos személy és kísérője (legfeljebb 1 fő),
• a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező,
• országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, amennyiben tárgyévre érvényes bélyeggel ellátott igazolvánnyal rendelkezik (Pulszky Társaság, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete),
• közoktatásban dolgozó pedagógus (érvényes pedagógusigazolvánnyal),
• a 70. életévét betöltött személy (A jogosultságot igazolni kell!)
Nemzeti ünnepeinken (Március 15., Augusztus 20., Október 23.) mindenki, állampolgárságra való tekintet nélkül.
• ICOM kártyával rendelkező személy
• Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagmúzeumában dolgozó munkatárs, a Szövetség által kiállított igazolás alapján
Kedvezményes nap – minden hónap első vasárnapja
A kedvezményes napon díjtalanul látogathatják az intézmény állandó kiállításait:
• 26 év alatti személyek
• aki két 18 év alatti személy kísérője, és közeli hozzátartozónak minősül, legfeljebb 2 fő.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A Herman Ottó Múzeum által bármely jogcímen adott kedvezmények közül a látogató számára kedvezőbbet kell alkalmazni, de a jogcímek (kedvezmények) önkényes összevonása nem lehetséges.

A fenti kedvezményeken túlmenően minden további esetleges kedvezményt érintően döntésre kizárólag a múzeum igazgatója jogosult, mely jogot a Marketing és Kommunikációs Osztályon keresztül gyakorolja. Az engedély kiadása minden esetben előzetesen benyújtott igény alapján, írásban történik.  Az igény benyújtása nem jelenti annak automatikus elfogadását. A hivatalosan kiadott engedélytől eltérő, bárminemű hivatkozást semmisnek kell tekinteni.

Belépődíjakat, jegyárakat érintő árajánlatkérést (foglalkozásokat, rendezvényeket érintően is) a Marketing és Kommunikációs Osztályhoz kell benyújtani.

A bármely jogcímen díjtalan belépésre jogosult látogatók esetében a múzeum munkatársa minden esetben Regisztrációs lapot tölt ki, melyhez kérjük látogatóink együttműködését.  A Regisztrációs lap második részének látogató általi kitöltésével a (múzeumbarát) látogató feliratkozik a múzeum hírlevelére, és kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint fogadja a múzeum által küldött elektronikus küldeményeket. Ebben az esetben a Regisztrációs lap digitális változatát, az Adatkezelési tájékoztatót és a Hírlevéllel (Múzeumi Műsor) összefüggő minden egyéb információt a látogató által megadott e-mail címre a múzeum elküldi.  A múzeum Adatkezelési tájékoztatója a honlapon (www.hermuz.hu)  és a kiállítóhelyek pénztáraiban elolvasható. Múzeumi adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) szerint.

A Herman Ottó Múzeum által kínált jegyeket az adott kiállítási helyszíneken közvetlenül a  látogatás előtt lehet megvásárolni. Fizetni csak készpénzzel lehet, bankkártyás fizetésre csak a központi épületben (Miskolc, Görgey A. u. 28) van lehetőség. SZÉP kártyát és utalványokat nem áll módunkban elfogadni.

Jegyelővételi igény vagy egyedi árajánlat kérése esetén keresse a múzeum Marketing és Kommunikációs Osztályát a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségeken vagy telefonon a 46-560-170/121 melléken.

A kiállításokban történő fotózás a belépőjegy megváltásával lehetséges. A kutatási vagy publikálási céllal történő fotózáshoz külön engedély szükséges! (Engedélyt az intézmény igazgatója, vagy annak általános helyettese, tagintézmény esetén annak vezetője adhat. Engedélykéréskor minden esetben meg kell adni a publikáció pontos paramétereit!).  Engedélykérés az igazgatói titkárságra küldött kérelemmel indítható: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , tagintézmény esetén: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

A Herman Ottó Múzeum nagyközönség számára (nyitott) nyilvános tereiben a kiállításlátogató személyekről vagy csoportokról (sajtó) nyilvános eseményeken: rendezvényeken, kiállítás-megnyitókon, bemutató jellegű múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmából, előre meghirdetett tárlatvezetéseken, vagy más, bárki által elérhető és szabadon látogatható programokon a múzeum népszerűsítése céljából képi- vagy hangfelvétel készülhet, melyet a múzeum saját weblapján, közösségi oldalain, kiadványaiban megjelentethet, közzétehet.

 

NKA

Állományvédelem