Herman Ottó Múzeum

Archívum

Ez már túlzás!KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

A barokkról csak barokkosan! Múzeumpedagógiai foglalkozásunk keretében sokrétű és összetett feladatok kivitelezésén keresztül kísérletet teszünk átemelni a barokk stíluseszközeit a barokk szellemiségének és művészetének tanulmányozásába. A foglalkozás reményeink szerint barokkos megoldásokhoz vezet! A program a barokk művészet komplex vizsgálatával aktualizálja annak problémafelvetéseit, művészeti módszereit és tematikai vonatkozásait.

Bővebben:

Barokkoljunk!


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

A foglalkozás keretében a résztvevők a barokk művészet szellemiségével és formakultúrájával ismerkedhetnek meg: a diákok egy-egy jellegzetes tárgy vagy jelenség szemszögéből vizsgálva, annak tulajdonságait és nyomait kutatva tanulmányozzák a barokk művészet jellegzetességeit kiállításunk műtárgyaiban, s ismereteiket kamatoztatva készítenek „kortárs barokk” alkotásokat.

Bővebben:

A mű látképe – foglalkozás sorozatKÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

Képtárunk idén egy hiánypótló foglalkozás-sorozatot indít, amely öt koncentrált alkalom keretében vezeti be a diákokat a magyar képzőművészet rejtelmeibe a 18. századtól egészen a kortárs alkotókig, ezáltal megszilárdítva ismereteiket a hazai művészettörténetet illetően. Az ötrészes kurzus egy-egy alkalma nemcsak az adott témakört érintő előadást, hanem speciális múzeumpedagógiai foglalkozást is tartalmaz, amely Képtárunk műtárgyaihoz kapcsolódva az adott anyag közvetlenebb és alaposabb megismerését teszi lehetővé.
A programsorozat lehetőséget teremt a magyar képzőművészet koncentrált és elmélyült megismerésére, illetve az előzetes tudásanyag átfogó összegzésére, kontextusba helyezésére.
Kurzusunkat elsősorban művészeti tagozatos diákoknak vagy művészeti irányban továbbtanulóknak ajánljuk, de természetesen minden érdeklődőt szívesen várunk!

Bővebben:

Van egy stílusa…KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

Múzeumpedagógiai foglalkozásunk során Képtárunk műtárgyait ezúttal elsősorban megjelenésük hasonlóságai és különbségei, vagyis művészi kifejezőeszközeik alapján tanulmányozzuk. Az alkotói stílus megnyilatkozásainak keresése során zenei és irodalmi párhuzamokat vonunk, vagyis megpróbáljuk a festészet „punk”-jainak személyazonosságát és a színek líráját felfedni. A program a művészi nyelv és kifejezés egyéni (alkotónkénti) sajátosságainak felfedezése mellett, bevezet a képek stíluskritikai szemléletébe is, miközben a műben megnyilatkozó alkotói karakter után kutatunk.

Bővebben:

Nép a képbenKÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

Vannak-e vajon a magyar képzőművészetnek sajátos vonásai, csak rá jellemző tulajdonságai? Feldolgoz-e olyan témákat, amelyek mind a mai napig érdekelődésünkre tartanak számot, és foglalkozik-e olyan problémákkal, amelyekről a ma emberének is van tapasztalata és véleménye? Mi, magyarok magunkra ismerünk-e a művészetünkben?
E kérdések kreatív és nyitott szemléletű körbejárására vállalkozik múzeumpedagógiai foglalkozásunk, miközben részletezi a magyar képzőművészet sajátosságait és legfontosabb alakító erőit, aktualizálja problémafelvetéseit és egyúttal szélesíti a résztvevők befogadói stratégiáit.

Bővebben:

Képpiknik


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

Mi történne, ha megelevenednének Képtárunk festményei, és ábrázoltjaik kirándulásra indulnának? Milyen találkozások születhetnének meg közöttük és vajon hová szerveznék meg közös piknikjüket? Ne maradjunk mi sem otthon, csatlakozzunk hozzájuk és vegyünk részt mulatságukon!
A foglalkozás a szabad és kreatív műelemzést helyezi előtérbe, miközben tisztázza a vizuális és művészettörténeti alapfogalmakat.

Bővebben:

Képtársas

ÓVODÁSOKNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

Képtárunk a foglalkozás idejére egy rendkívüli társasjáték színhelyévé változik, amelyben kreatív és szórakoztató feladatok megoldásán keresztül gyűjtögetjük kincseinket, és kalandozzuk végig a műalkotások izgalmas és sokszínű világát. A program bevezeti a résztvevőket a képzőművészet világába, megalapozza a műtárgyakról való szabad és nyitott gondolkodásmódot.

Bővebben:

16. Kunszt - Nagy utazás

Az ember folyamatosan úton van. Többféle utat is járunk egyszerre: személyeset, közösségit, szellemit, fizikait, érzelmit… a nagy bölcsek szerint, nem is lehet ez másképp: mert csak akkor élhetünk jól, ha mindig úton vagyunk. Élni pedig jól szeretünk.

Bárhogyan nevezzük is (haladásnak, fejlődésnek, vándorlásnak…) gyakran csak tudattalanul, vagy beletörődve sodródunk az árral, de vannak helyzetek, amikor szándékkal, akaratunk teljes erejével vágunk neki új és újabb nagy utazásoknak. Valójában csak egyetlen-egy célból, hogy megtaláljuk amire vágyunk, a végtelen messzeségben remélt, megélhető emberi szabadságot.

A tanulmányi múzeum Nagy utazás programja olyan alkotásokat válogatott egybe, amelyek aktuális társadalmi útkeresésekre készült művészi reflektálások, vagy az útkeresés állapotának személyes, belső emberi vonatkozásait feltáró megnyilvánulások.

A programon résztvevő diákok megismerhetik, hogy az alkotók milyen módon és milyen vizuális eszközökkel fogalmazzák meg véleményüket a jelen történéseiről és aktív résztvevőként maguk is hozzátehetik ehhez saját meglátásaikat.

Bővebben:

Inverse Everest fotókiállítás Miskolcon!


A Földünk legmélyebb barlangjaként számon tartott, a Kaukázus-hegységben található Krubera-Vornya barlangban a világon elsőként 4 magyar barlangász készítettek profi fotókat. Az egy hónapos Abháziai tartózkodásukról, és a 2080 m mélységbe vezető útjukról készült fotóanyag segítségével ismerhetjük meg a karsztfennsíkot, bepillantást nyerhetünk a felszíni kutatótábor mindennapjaiba. Láthatjuk a gondos előkészületeket, majd 100 m-es aknákon, vízeséseken, szűkületeken és vízzel telt járatokon keresztül ereszkedhetünk a kutatókkal a világ legmélyebb természetes szárazföldi pontjára, a Game Over nevű végponti terembe. A közel 80 képet végignézve a barlangot soha nem járt látogató is beleborzonghat eme ismeretlen, olykor rideg, de páratlan szépségeket rejtő világ kihívásokkal teli felfedezésébe! Az egyedülálló képanyag kiállítására
a világon elsőként itt, a miskolci „Pannon-tenger Múzeum Kiállító Épületében” került sor.

Bővebben:

ETŰD – Irodalmi és képzőművészeti diákpályázat

A Herman Ottó Múzeum Miskolci Galéria tagintézménye versíró és rajzoló pályázatot hirdet „A megmozdult szótár” című Weöres Sándor kiállításhoz kapcsolódóan.

A pályázat Weöres Sándor Magyar Etűdök c. könyvének ötletéből kiindulva, színes tintával írott és illusztrált saját verseket vár, amelyben a kézírással írt tartalom és a szabadkézi rajzos kiegészítés szoros összhangban áll.

A pályázat három korosztályra, általános iskola alsó-, felső tagozatos és középiskolás diákokra vonatkozik.
Pályázni lehet egy darab, A/4-es formátumú, egyoldalas, kézzel írt és rajzolt, illusztrált verssel.

Bővebben:

A MISKOLCI METRÓ

 

 

A Vasgyár építésekor földalatti vasúttal, metróval akarták összekötni Diósgyőrt Miskolccal. A terv meghiúsult és feledésbe merült, pedig ha megépült volna, ez lett volna hazánk első földalatti személyszállító vasútja. A Miskolci Galéria „Járat” című kiállítása most több mint 150 év távlatából, szokatlan módon idézi fel ezt a régi történetet: kortárs művészeti reflektálások segítségével.

 

 

Bővebben:

„Dicsőség nincsen, csak kötelesség ” - Pele-házi barangolás

Látogatható: 2016. október 30-ig.

A Herman Ottó Emlékház egy igazi ékszerdoboz Lillafüred szívében. A köztudatban csak Pele-házként ismert épület adott otthont és kikapcsolódást nyaranta az utolsó polihisztorként aposztrofált tudósnak.

A program ismerteti életének főbb állomásait (születésének körülményeit, tanulmányait, szerelmi életét, politikai pályafutását, halálának körülményeit, végrendeletét, illetve a ház történetét), mindezt megfűszerezve személyes tárgyaival. Feldolgozza munkásságának egy-egy ismertebb darabját, mint például az ősfoglalkozások (pásztorkodás és halász életmód), ősrégészet, „A pókok faunája”, etnográfiai anyagok, ásványok…

Tárlatvezetéseink, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásaink során megismerhetik a polihisztor egy-egy tudományos megfigyelését, gondolkodásmódját és elhivatottságát az új, az ismeretlen felfedezése iránt. A ház tágas kertjében kalimpáló vízimalom hangulatos eleme a részben erdei környezetben tartott programnak.

Bővebben:

Mesélő belváros

Tanulmányi séták

Promenád

A reformkor művelődéstörténetébe vezeti a csoportokat a séta: Miskolc épületei, szobrai mesélnek a nemzeti kultúra születéséről, a történelemfordító eseményekről, a kor nagyjairól.

Színházi séta

Déryné és a Latabárok nyomába, a miskolci utcaköveket taposva idézzük meg a magyar színház kezdeteit, miskolci színjátszás múltját.

Miskolci elsők

A belvárosi séta során számba vesszük, melyek  azok a  különlegességek, amelyek Miskolcot  élenjáróvá tették - a Kossuth-szobortól a miskolci színházon keresztül.

S számbavesszük azokat az épületeket is, amelyek a város életébe hoztak újdonságot.

Bővebben:

Kóclelkek

- Játsszunk bábszínházat! -

A foglalkozás a bábművészet érdekességeivel, a műfajhoz kötődő legendákkal, mítoszokkal, a különböző bábtechnikákkal ismereti meg a részvevőket. A kisebbeket bábos mese, a nagyobbakat  művelődéstörténeti érdekességek várják: Hogyan jutottak el a Távol-Keletről Európába a bábok, kik voltak Vitéz László nemzetközi társai?

Az ismeretterjesztő részt foglalkoztató követi, amely során bábot készítenek a résztvevők, kipróbálhatják a különböző technikákat.

A foglalkozás előzetes egyeztetés szerinti időpontban vehető igénybe.

Bővebben:

,,Földön járó csillagok”

- A magyar színház kezdetei, Déryné és kortársai -

Az ismeretterjesztő óra többek között, korabeli illusztrációkra, emlékezésekre, Petőfi Sándor verseire építve mutatja be a vándorszínészet kiemelkedő alakjait. A foglalkozás célja, hogy átfogó képet rajzoljon a magyarországi és miskolci színjátszás kezdeteinek és reformkori felvirágzásának történetéről, megismertesse a „nemzet napszámosai” hivatásának szerepét az ország magyarosodása, a nyelv művelése, a nemzet öntudatra ébredése és művelődési igényének XIX. századi kibontakozása terén.

A foglalkozás előzetes egyeztetés szerinti időpontban vehető igénybe.

 

Bővebben:

A megmozdult szótár

Weöres Sándor kiállítás

2016. szeptember 29-től november 26-ig.

A Petőfi Irodalmi Múzeum Weöres Sándor kiállítása az irodalmi tárlatokra jellemző hagyományos elemeket a legmodernebb multimédiás, interaktív nyelvi játékokkal ötvözi.

A foglalkozáson résztvevő diákok a Weöres Sándor szövegeiből kiinduló kreatív játékokkal aktívan, gondolkodásra késztetve ismerhetik meg a költő verseit. Versfoltozás, versrajz, keresztöltés és gondolatfújás, 3D-s versleképzés, verslehívó koppintásra és sok más érdekesebbnél érdekesebb feladat várja a játszani szerető közönséget.

Ajánlott minden korosztálynak.

Bővebben:

Isabella és Stephanus különös esete a rózsával

Rendhagyó kiállítás-ismertetés a Herman Ottó Múzeum Képtárában

A Herman Ottó Múzeum Képtárának új programja felnőtteknek (munkahelyi kollektíváknak, nyugdíjas csoportoknak, baráti társaságoknak) készült.

A gyűjtemény barokk anyagán keresztül felidéződnek híres történelmi személyek és események. A művészeti alkotások képet rajzolnak a barokk kor társadalmáról a hatalom, a karrier, a morál, a világkép, a példakép és a műveltség vonatkozásában.

A kiállításba elhelyezett új képzőművészeti alkotások megmutatják, milyen összefüggések fedezhetők fel és milyen párhuzamok állíthatók a régmúlt és napjaink szokásai és történései között.

A program rendhagyó módon, közvetlen és szórakoztató formában ismerteti meg a kiállítást, benne a rózsa különös esetével.

A foglalkozás előzetes egyeztetés szerinti időpontban vehető igénybe.

Bővebben:

Gyöngykaláris a nyakán…

Látogatható: 2016. október végéig.

A Dr. Joó Csaba népviseleti gyűjteményéből válogatott kiállítás az ünnepi ruházatot, ezen belül főként a házasságkötési viseleteket mutatja be, amelyek a legdíszesebb, a legdrágább anyagokból és kiegészítőkből készült öltözetek. A diákok számára összeállított foglalkozás segít eligazodni a népviselet ma már ismeretlen jelrendszerében, ugyanakkor párhuzamokat állít fel a mai öltözködési kultúránkkal. Megismerésre kerül, hogy milyen normák szerint választjuk ki ruhadarabjainkat, hol a határ a divat és a praktikum között, milyen jelentéstartalmat hordoznak az egyes ruhadarabok és megállapíthatjuk, melyik viseletdarabunk öröklődött át a múltból.

Ajánlott minden korosztálynak.

Bővebben:

II. Rákóczi Ferenctől - Mária Teréziáig

Látogatható: 2016. december végéig.

A történelmi és képzőművészeti vonatkozású foglalkozás képet rajzol a két történelmi személy szerepéről, személyiségéről, a korabeli festészet jellemzőiről, valamint a XVII-XVIII. század meghatározó eseményeiről a barokk művészet szemszögén keresztül.

Megismerteti, hogy milyen szokásai voltak a portrékészítésnek, kik és miért rendelték őket. Kiderül, hogy a valós szereplők álltak-e modellt a festőknek és hogyan lehet „olvasni” a részletekből. Összefüggésbe rendeződik a korszakra jellemző társadalmi viszonyok és a történelmi események kapcsolata.

Ajánlott felső tagozatos és középiskolás diákoknak.

Bővebben:

In the wake of our conquerors

Angol nyelvű foglalkozás!

From September 2016 there is a new possibility at the Herman Ottó Museum. You can ask our programme in connection with the Settlement of the Magyars in the territory known as Hungary today in English. This way the students can learn about how our ancestors lived while they can practice and improve their Englishes, too. In Borsod-Abaúj-Zemplén county – namely in Karos – the richest cemeteries of the Hungarian Conquest Period were found in the 20th century. You can see these unique archeological findings here in Miskolc, in the Papszer’s Old Building. This exhibition was created with the help of the technology of the 21st century. It is called Elite Corps and it won the 1st place at the Exhibition of the Year in 2014. Groups from primary schools are welcome. Please note: groups with a maximum number of 15 students are asked to register in order to ensure the programme being enjoyable for everyone. Join us: Learn & Have fun!

Bővebben:

A Herman Ottó Múzeum 7 csodája

A „Múzeum 7 csodája” múzeumpedagógiai bérlet

A bérlet a Herman Ottó Múzeum 3 különböző, szabadon választható kiállításának megtekintésére használható fel, múzeumpedagógiai foglalkozás igénybevételével együtt. A 2016/17-es tanévre megváltott bérletek meghosszabbított határidővel, 2017. december 31-ig érvényesek, míg megvásárlásukra ugyaneddig az időpontig kedvezményes, 900 Ft-os áron van lehetőség. A bérletek nem névre szólóak, így egyszerre több diák belépését is lehetővé teszik.

Iskolák és óvodák számára készített új bérleteink 2018 januárjától lesznek elérhetőek.

Helytörténeti programcsomag általános és középiskolás osztályoknak

A Herman Ottó Múzeum állandó kiállításaihoz készült foglalkozás-sorozat megismerteti a diákokkal azokat a múzeumban őrzött és kiállított kultúrtörténeti értékeket, amelyek elengedhetetlenül fontosak a helyi identitás erősítéséhez és a lokális éntudat kialakításához.

A múzeum munkatársai fontosnak tartják, hogy minden miskolci, a városban tanuló és környezetében élő diák, iskolai évei alatt legalább egyszer eljusson ezekre a kiállításokra és osztálykeretek között, csoportos foglalkozások során dolgozza fel az egyes témákat, tanmenetbe építhető tartalmi kapcsolódások segítségével.

Ennek érdekében a foglalkozás-sorozatot korosztályoknak megfeleltetve állítottuk össze és a pedagógusok számára lehetőséget biztosítunk a pontos tartalomnak és a tananyagba illesztés módjának az egyeztetésére.

Bővebben:

15. Kunszt - NŐTTÖN-NŐ

Az új Nagy Kunszt tizenötödik programja folytatásos történetekre épül. Történetek, amelyek generációkra vannak hatással… magunkban hordozott és továbbörökített mesék… események hatására születő új munkák … párhuzamosan zajló, személyes történéseink találkozásai… emlékek, amelyek legendákká válnak… és elkezdett regéink folytatásai… most kizárólag képzőművésznőktől.

A kiállításon szerepel a korábban már a Kunsztban is bemutatott, David Bowie-s falvédő folytatása. Miután ma már sem a nagymama, sem a popsztár nem él, megtudhatják hogyan találkoznak újra. Megismerhetnek egy többszörösen díjazott magyar animációs kisfilmet. Szóba kerülnek régi hagyományok mai "köntösbe öltöztetve". Felfedezhetik, hogyan működik az analóg fototechnika és milyen üzeneteket lehet általa megfogalmazni. Kiderül hogyan történt Éva esete az almával és lehet-e, kell-e a bűnt tartósítani? Megfogalmazhatják mit gondolnak a bokáig érő női hajakról és mire gondolhatunk, amikor éppen fogyóban van az. Továbbá a számos téma mellett a diákok ráláthatnak a kortárs képzőművészet működésmódjára, technikáira, a vizuális kifejezés újszerű útjaira.

Bővebben:

Ruha teszi az embert...?

ÓVODÁSOKNAK
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

Divat-és viselettörténeti foglalkozás

Színpadi jelmezek és szabásminták mentén haladva, békebeli filmes kiegészítőkkel kalandozunk a divat, az öltözködés és a jelmezek világában.

Témáink:
A divat fogalma - Az öltözék szerepe
Divatirányzatok, divatházak
Nő és férfiviseletek alakulása
A jelmez születése

Bővebben:

Bemutatkozik: személyesen a barokk


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

A diákok szerepekbe bújva szólaltatják meg a kiállítás fő karaktereit, bemutatva egymásnak, mit üzent a barokk saját korának és milyen hatással van a mára. A részletekből kibontjuk a fő körvonalakat, majd helyben újrarendezzük azokat…

Bővebben:

Élet a bronzkorban


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A múzeumpedagógiai foglalkozás a megye gazdag bronzkori leletanyagának a segítségével bevezet a régészetbe, körbejárja a régészeti leletek interpretálásának kérdését. A foglalkozás során megismerkedünk a bronzkori emberek fémművességhez kapcsolódó bonyolult és összetett tudásával, valamint színes és érdekes életükkel, amely talán nem is különbözött annyira a miénktől. Végül a gyerekek maguk is kipróbálhatják, milyen egy régészeti nyomozás: hogyan lehet apró nyomokból, megfigyelésekből megrajzolni a múltat.

Bővebben:

Útvonalon


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A MISKOLCI GALÉRIÁBAN

Betekintve Kondor Béla művészi pályájának kezdeti szakaszába képet alkotunk arról a sajátos motívumrendszerről, amely elővetíti a rézkarc mesterének későbbi egyedi hangvételét. A foglalkozáson végigjárjuk azt az alkotói folyamatot, amely során egy-egy téma eljut a gondolatiságtól a kész műig. Aktuális témafelvetéseken keresztül a diákok maguk is belekóstolnak a sokszorosított grafika műhelyhangulatába, megismerve a magas- és mélynyomás technikáját.

Bővebben:

Kövesi Gyűjtemény

Múzeumpedagógiai foglalkozások a Kövesi István titkos gyűjteménye című, a Miskolci Galériában látható kiállításon. (Rákóczi utca 2. Bejárat a Széchenyi utca felől.)

A tárlathoz múzeumpedagógiai családi kiadvány is készült, amely a helyszínen megvásárolható. Nyitva tartás: 2016. június 25-ig, keddtől vasárnapig.

 

 

 

 

AZ ELKÓBOROLT ECSET

ÓVODÁSOKNAK


A MISKOLCI GALÉRIÁBAN

A foglalkozás egy történetre épülve vezet végig a kiállításon, amelyben egy elveszett ecset nyomába eredhetnek a gyerekek. Az ecset útját megfigyelésre épülő játékokkal és különféle vizuális feladatokkal tudják követni, miközben a festmények történetei megelevenednek előttük.

Bővebben:

FEDEZD FEL ÉS MENTSD!


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A MISKOLCI GALÉRIÁBAN

A 20. századi magyar képzőművészet remekművei segítségével a festészet jellemzőit fedezhetik fel a tanulók. Meghatározhatják a témák közötti eltéréseket, felismerhetik a színek sokféle hatásait, az egyedi festői jellegzetességeket, a kompozíciós ritmusokat, a technikák speciális jegyeit és ismertté válnak számukra a legnevesebb alkotók is. A legérdekesebb alkotásokból a diákgyűjtők egy saját „Pinterest”, egy személyre szabott képgyűjteményt állíthatnak össze, különböző tartalmú táblákon.

Bővebben:

LICITVADÁSZATKÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A MISKOLCI GALÉRIÁBAN

A tárlat felsorakoztatja a 20. századi magyar festészet legjelentősebb irányzatainak a képviselőit. A történeti áttekintésre, stíluskülönbözőségek felismerésére lehetőséget biztosító foglalkozáson többek között Aba-Novák Vilmos, Czóbel Béla, Egry József, Kassák Lajos, Rippl-Rónai József, Szinyei Merse Pál festményeivel ismerkedhetnek meg a diákok.

A licitvadászatra épülő foglalkozáson a diákoknak a legnagyobb haszonnal kecsegtető műtárgyakat kell kiválasztaniuk, majd azokra vevőt keresniük, hogy ne bukják el a „befektetett összeget”.

Bővebben:

ÉL-TETŐ TALAJ

A Pannon-tenger Múzeumban 2016. február végéig látogatható az Éltető talaj című különleges témájú időszaki kiállítás. A tárlat látványos formában, több kísérleti és tapasztalati lehetőség beépítésével ismerteti meg a különböző talajtípusokat, azok jellemzőit, keletkezésük körülményeit és az életünkre gyakorolt hatásait.

Ehhez kapcsolódó foglalkozásainkat különböző korosztályoknak megfeleltetve, a környezettudatos nevelés szellemében állítottuk össze óvodás- és diákcsoportok számára.

 

 

FOGLALKOZÁSOK

(Alkotó)Nők az íróasztalnálKÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

Milyen lehet egy nagy tudós, politikus, polihisztor feleségeként a mindennapokat élni? Vajon hogyan vélekedtek arról a férfiak, ha egy nő a háztartáson kívül kereste a hivatását a 19. század végén? Ez hogyan hatott a nőkre? Herman Ottóné Borosnyay Kamilla versei, levelei és személyes megjegyzésekkel, újságkivágatokkal ellátott naplója a Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteményének egyik nagyon értékes darabja. A múzeumi óra témája e napló és a századfordulón nagy érdeklődéssel övezett nőírók körüli vita. Kitekintünk a nőkérdés egyes területeire, és arra, hogy ez miként befolyásolta a női hivatásról, az írásról alkotott korabeli képet. A férje tudományos munkájának támogatása mellett Borosnyay Kamilla írónőként számos vers, mese, novella és regény szerzője is volt. Ezek közül megismerkedünk néhánnyal. Betekintünk a naplóba, titkos sorok címzettjei után nyomozunk és vitázunk a női szerepekről. Végül kipróbáljuk egy korabeli szépíráslecke gyakorlatait.

Bővebben:

Marcika giliszta és a komposzt

ÓVODÁSOKNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A „PANNON-TENGER MÚZEUM”-BAN

A mesére épülő foglalkozáson a gyermekek Marcikával, a kisgilisztával fedezhetik fel a lábuk alatt rejtőzködő világot, a talaj rejtelmeit. Megtudhatják, hogyan készíthetnek valódi gilisztacsemegét, hogy miért érdemes komposztálni és mi kerülhet a komposztba.

Bővebben:

ÉL-TETŐ TALAJ


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A „PANNON-TENGER MÚZEUM”-BAN

Talaj, mint „tető”, és „etető”?  A foglalkozáson a talajok jelentősége, a talajvédelem ismerhető meg játékos megfigyelés és tapasztalatok útján. A résztvevők felfedezhetik, hogy mi is a talaj, melyek a jelentőségei, miért fontos a jó talaj és milyen talajok vannak.

Bővebben:

Kicsúszott a lábunk alól!KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A „PANNON-TENGER MÚZEUM”-BAN

A fiktív történetre épülő foglalkozáson, a diákok 2-3 fős csoportokat alkotva tesztelhetik a tárlat egyes témáinak a bemutatását, kipróbálhatják a különféle kísérleti lehetőséget, majd következtetéseiket egy közös megbeszélés keretein belül ismertethetik meg osztálytársaikkal. Így közösen, de az önálló gondolkodásra serkentve kapnak képet a kiállítás mondanivalójáról. Arról, hogy az élettelen kőzetből és az élő felszínből hogyan alakul ki az éltető talaj, miért olyan sokfélék, mi lenne velünk nélkülük és mit tehetünk értük.

Bővebben:

Pályaválasztási tanácsadás

A Miskolci Egyetem Földrajz tanszékével együttműködve, az Éltető talaj című kiállításhoz kapcsolódóan, pályaválasztási tanácsadást szervezünk középiskolás diákok számára, a Pannon-tenger Múzeumban (Miskolc, Görgey u. 28.).

Időpontja:
2016. január 26. 14 óra és február 11. 14 óra.


Bővebben:

14. Kunszt – RIPORT

A Miskolci Galériában január végéig látogatható a Nagy Kunszt új tanulmányi kiállítása.

A Riport című programunkban rendhagyó interjút készíthetnek a diákok az alkotókkal és műalkotásaikkal, a kiállítótérben kialakított televíziós talk show stúdió segítségével, annak minden szokatlan, meglepő, játékos és vicces lehetőségeivel. Segítségükre állnak ehhez még az alkotókról készült, közel életnagyságú rajzok.

A foglalkozás során megismerhető, milyen témák és miként foglalkoztatják a huszonéves, pályájuk kezdetén álló, de igen ígéretes művészeket. Hogyan nyúlnak a képzőművészet eszközeihez, mit gondolnak hivatásukról, milyen tartalmakat választanak, azokat hogyan közvetítik számunkra.

Bővebben:

VII. Múzeumpedagógiai Évnyitó - A barokk jegyében

 

 

 

 

Tisztelettel várjuk az óvodapedagógusokat, tanárokat a a Herman Ottó Múzeum Képtárában, 2015. október 1-én, 16 órakor, ahol megismerhetik milyen foglalkozásokat, programokat kínálnak a város és a megye múzeumai óvodás és iskolás csoportok számára, a 2015/2016-os tanévben.

 

 

 

 

Bővebben:

GölöncséresCsaládi kézműves foglalkozás a Miskolci Galériában a Fekete-Körös völgye a századfordulón című kiállításhoz kapcsolódóan

 

 

Bővebben:

Mese, mese, meskete - múzeumba jöttök-e?

 

 

Óvodapedagógusoknak szervezett szakmai délután

 

 

Bővebben:

Mese, monda- és novellaíró pályázat

 

 

A Herman Ottó Múzeum Papszeri Öreg Épülete Mese, monda- és novellaíró pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára, a honfoglalás témakörében

 

 

Bővebben:

Múzeumpedagógiai továbbképző tábor Miskolcon, a Herman Ottó Múzeumban

Bővebben:

Múzeumpedagógiai foglalkozások a Puttójárat időszaki kiállításhoz kapcsolódóan

Bővebben:

HOZZ EGY TÁRGYAT!


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A MISKOLCI GALÉRIÁBAN

Hogyan hordoznak a tárgyak üzeneteket a múltról, mit mondanak a jelennek és következtethető-e belőlük a jövő? Hogyan beszélnek együtt az emberről a képzőművészeti, a néprajzi, a régészeti és a történeti gyűjtemények darabjai? A foglalkozáson saját tárgyaikat helyezhetik el a kiállítás összefüggésrendszerébe a diákok, hogy így szerezzenek tapasztalatot a múlt és jelen kapcsolatáról, az azonosságokon belüli sokféleségről és a közgyűjtemények szerepéről.

Bővebben:

MERRE TOVÁBB...


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A MISKOLCI GALÉRIÁBAN

Egy osztályvetélkedő keretében fedezhetik fel a diákok a kiállítást, megfejtik a tárgyak üzenetét, felismerik értékeiket. Az egyes témákhoz kapcsolódóan a múlt és jelen összefüggéseit rejtélyes és kreatív feladatokkal kapcsolhatják össze, miközben kibontakoznak előttük életmódok, hagyományok.

Bővebben:

NYOLCMÉRFÖLDES VÁNDORÚT

ÓVODÁSOKNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A MISKOLCI GALÉRIÁBAN

A Nyolcmérföldes Birodalom kincstárnokai közhírré tétették, hogy azé lehet minden tudás és a fele királyság, aki kiállja a Gondolatok Földjének próbatételeit. Hetedhét országon terjedt a hír, de még nem akadt olyan jelentkező aki megküzdött volna a feladattal. Most újra  várjuk a bátor vándorlegényeket és vándorleányokat, hogy végigjárják a nyolcpróbát.

 

 


Bővebben:

BARÁTSÁGGAL

 

 

Gyermekfoglalkozás a Gondolatmenet kiállításon

Helyszín: Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria – Rákóczi-ház (Széchenyi u.)
2015. február 14. szombat, 10-12 óra között

 

 

Bővebben:

GondolatTÁRogató 1.

 

2015. február 3., kedd 17 óra

A Herman Ottó Múzeum ismeretterjesztő előadássorozata a GONDOLATMENET című kiállításhoz a Rákóczi-házban

Templom vagy agora?
Múzeumelméleti gondolatkísérlet múltról, egzotikumról, identitásról és tárgyi világokról
Előadó: Dr. Tóth Arnold etnográfus

 

 

Bővebben:

A TE CSALÁDOD

 

 

Gyermekfoglalkozás a Gondolatmenet kiállításon

Helyszín: Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria – Rákóczi-ház (Széchenyi u.)
2015. január 31. szombat, 10-12 óra között

 

 

Bővebben:

MISKOLCI GONDOLATMENETEK

Képzőművészeti, történelmi, néprajzi, régészeti témákhoz kapcsolódó, többfordulós, játékos múzeumi vetélkedő

A vetélkedő célja:
felfedezni a Gondolatmenet c. kiállítás műtárgyainak, gondolatainak üzenetét, megtalálni azok továbbélésének összefüggéseit miskolci vonatkozásokban és mindennapjaink tükrében.

A vetélkedőben 15 csapat vehet részt, iskolánként max. 3, egyenként 2 fős csapattal, a jelentkezések sorrendje szerint.

Résztvevő korosztályi kategóriák
felső tagozatos és középiskolás diákok

Bővebben:

Költészet és grafika. Feledy Gyula vers-illusztrációi


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A MISKOLCI GALÉRIA Feledy-házában

A tárlatvezetés során megismerhetik Miskolc jelentős képzőművészetének életét és munkásságát, valamint Feledy Gyula hat Babits Mihály, Nagy László és József Attila verseihez készített versillusztrációján keresztül a látogatók bepillantást nyerhetnek az irodalom és képzőművészet kapcsolatába.

Bővebben:

Miskolc mesterei 1. / Szalay Lajos grafikusművész


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A MISKOLCI GALÉRIA Petró-házában

Tárlatvezetés során megismerhető a művész életútja, a képzőművészetben és Miskolc kultúrájában betöltött szerepe. A kiállítás Szalay munkásságára jelentős hatást gyakorló témák köré szerveződik, így láthatók a keresztény vallás, a Biblia, valamint a háború hatására készített tusrajzai mellett az élet pozitív tulajdonságait hangsúlyozó szeretet és a család érzését megörökítő, gyakran szintén a Bibliára reflektáló munkái.

Bővebben:

Színházi tanulmányi séta


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

Déryné és a Latabárok nyomába indulva, a miskolci utcaköveket taposva idézzük meg a belvárosban miskolci színjátszás múltját, a magyar színház kezdeteit.Indulás a Színháztörténeti és Színészmúzeumtól (Miskolc, Déryné u. 3.) Útvonal: a Déryné utca színházi emlékhelyei, minorita kollégium, a Sötétkapu, Avasi temető. ( 90 perces változatban a belvárosi Déryné- házig.) Túravezető: Mikita Gábor

Bővebben:

Játsszunk bábszínházat!

ÓVODÁSOKNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

A bábszínház világának érdekességeibe vezeti be a gyerekeket a foglalkozás, amelynek során megismerkedhetnek a különböző bábtechnikákkal és azok művelődéstörténeti érdekességeivel -  a pálcás bábtól a marionettig. A foglalkozás végén papírbábfilmes népmese-feldolgozást  tekintünk meg. A 90 perces foglalkozáson  bábot is készítünk.

Bővebben:

Színházi mesék II. - Dániel színháza


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

Horváth Márta Dániel színháza című történetén keresztül a színházműködésével -  a színházépületek különböző tereivel, a kulisszákmögötti varázslatokkal, az előadást létrehozó művészek és a színháziszemélyzet munkájával -   ismerkedhetnek meg a résztvevők. A múzeum különböző  tereiben vándorolva, felolvasó színház keretében elevenedik meg egy üres színházépületbe tévedt kisfiú és egy különleges, életre kelt jelmezterv barátsága. A színházi-múzeumi beavató kalandozás időtartama 45 perc, amely kiegészülhet másik 45 perces manuális foglalkozással, mely során jelmeztervet, papírszínházat készítenek a résztevők.

Bővebben:

Színházi mesék I. - Romeó és Margaréta

ÓVODÁSOKNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

A színház világába vadonatúj,  a színészmúzeum számára írt, csak ott elhangzó beavató színházi mesék révén tekinthetnek be a gyerekek. Fabók Mariann  bábokkal előadott vidám meséje egy varázslatos egérszínház születésén keresztül szól az egymásrafigyelő közösség jelentőségéről. A mese kiegészíthető kretív, manuális - a korcsoportnak megfelelő, egyeztetett - foglalkozással.

Bővebben:

Dargay 90 – Színpadtól a rajzpadig


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

Mégiscsak nagy felelősség a „pályaválasztás”. Melyik általános iskolába menjek, milyen tagozaton folytassam a középfokú tanulmányaimat? Hasonló kérdések mindannyiunk életét meghatározták. Azonban vannak olyanok, akik épp csak most vagy nem is olyan rég kerültek egy teljesen új élethelyzetbe, új közösségbe, új elvárásrendszerbe. Számtalan inger éri őket, megannyi félelmet kell leküzdeniük, miközben mások elvárják, hogy teljesítsenek, hogy komoly döntéseket hozzanak, hogy betűről betűre megtanulják az ABC-t. A múzeumpedagógiai foglalkozások során arra keressük a választ – az alsó tagozatosok rajzos bemutatkozásán, illetve a felsősökkel folytatott műhelybeszélgetésen keresztül –, hogy általánosságban hogy érzik magukat, milyen elképzeléseik vannak, és ezek az elképzelések mennyiben felelnek meg a környezetük (család, iskola) elvárásainak, miközben óhatatlanul is belebonyolódunk egy kis animációtörténetbe, megismerkedünk néhány Dargay-rajzfilmmel, vagy épp mi magunk válunk a legyőzendő főgonosszá Az erdő kapitányából.

Bővebben:

Petruska, Vitéz László és a vásározók

ÓVODÁSOKNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUMBAN

Petruska, Vitéz László és barátaik több évszázada nevettetik a vásározókat. Kiki a saját hazájában: Punch Angliában, Guignol Franciaországban, Kasperl Németországban… A foglalkozás a vásári bábjátékok jellegzetes népi figuráival és történeteivel ismerteti meg a résztvevőket. Keletkezésükön túl megtudhatjuk, hogy miben hasonlítanak a humoros karakterek, s hogy idővel milyen irodalmi művekben keltek életre. Az ismeretterjesztő előadást, mesenézést bábkészítés egészíti ki.

Bővebben:

Együttműködésben a Martin János Szakképző Iskolával

A miskolci Martin János Szakképző Iskola és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság hosszú távú együttműködési megállapodást kötött abból a célból, hogy az iskola tanulói múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismerkedhessenek nemzeti kulturális értékeinkkel. A két intézmény közös célja, hogy a 2010/2011-es tanévben az iskola minden diákja a Herman Ottó Múzeumban élményszerű, vezetett program keretében korosztályuknak és képességeiknek megfelelő ismerethez juthasson.

Köszönetet mondunk az Első Miskolci Lions Clubnak, hogy a foglalkozások megvalósítását anyagi támogatásukkal segítik.

Bővebben:

A honfoglalás és szakaszaiKÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A tárlat egyes témáihoz kapcsolódó tematikus foglalkozások kreatív tevékenységközpontú feladatokkal, kvíz, activity, információgyűjtés és drámapedagógiai módszerek segítségével.

Bővebben:

A magyarság eredete és vándorlása, a magyarság őstörténetének kérdéseiKÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A tárlat egyes témáihoz kapcsolódó tematikus foglalkozások kreatív tevékenységközpontú feladatokkal, kvíz, activity, információgyűjtés és drámapedagógiai módszerek segítségével.

Bővebben:

Honfoglaló eleink életmódja és hitvilága


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A tárlat egyes témáihoz kapcsolódó tematikus foglalkozások kreatív tevékenységközpontú feladatokkal, kvíz, activity, információgyűjtés és drámapedagógiai módszerek segítségével.

Bővebben:

A magyarság eredete és vándorlása


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A tárlat egyes témáihoz kapcsolódó tematikus foglalkozások kreatív tevékenységközpontú feladatokkal, kvíz, activity, információgyűjtés és drámapedagógiai módszerek segítségével.felső tagozat

Bővebben:

Honfoglaló őseink nyomai mesékben, mondákban

ÓVODÁSOKNAK


HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A tárlat egyes témáihoz kapcsolódó tematikus foglalkozások kreatív tevékenységközpontú feladatokkal, kvíz, activity, információgyűjtés és drámapedagógiai módszerek segítségével.

Bővebben:

Motívumok, szimbólumok korokon át


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A foglalkozáson a tanulók megismerhetik az életfa motívumának megjelenését a festett kazettákon, annak szimbolikáját más-más kultúrákban, valamint egyéni életfát, családfát rajzolhatnak szubjektív jelentéstartalmakkal.

Bővebben:

Református templomi festett mennyezetek motívumvilága


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A foglalkozás során a diákok megismerkednek az újkőkor tárgyalkotó művészetének egyes darabjaival (urnák, hombárok, edények, idolok, karperecek, nyakláncok), a tárgyakat díszítő motívumok elkészítésének módjával játékos kézműves-foglalkozás keretén belül. Idol készítése szappanból, korabeli karcolásos mintázással.

Bővebben:

K-arcok – SzimbólumalkotásKÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A foglalkozás során a diákok megismerkednek az újkőkor tárgyiasult szimbólumaival, a hitvilág és az alakos ábrázolások történelmi korokon áthúzódó összefüggéseivel és a gyakorlatban is kipróbálják a szimbólumképzés egyszerű formáit mai formavilágra átültetve. Arc- és kézdíszítés újkőkori mintákkal.

Bővebben:

K-arcok – Kézműves-foglalkozás


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A foglalkozás során a diákok megismerkednek az újkőkor tárgyalkotó művészetének egyes darabjaival (urnák, hombárok, edények, idolok, karperecek, nyakláncok), a tárgyakat díszítő motívumok elkészítésének módjával játékos kézműves-foglalkozás keretén belül. Idol készítése szappanból, korabeli karcolásos mintázással.

Bővebben:

Ismerkedjünk meg az ásványokkal!


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A „PANNON-TENGER MÚZEUM”-BAN

Ha azt mondjuk ásványok, a legtöbb embernek a csillogó ékszerek, vagy a „gyógyító kövek” jutnak az eszükbe. Végigjárva a „Kárpátok ásványai” című kiállítást a sok szépséges darab elgondolkodtató kérdéseket vethet föl bennünk. Például, hogy hol, hogyan lehet ilyen ásványokat találni, és honnan tudják a gyűjtők, hogy hol kell keresni őket?  Egyáltalán hogyan keletkeznek? Mitől színesek? És miért vannak a kiállításon olyan darabok, amik csak egyszerű földes valaminek tűnnek, és még csak nem is szépek?

Ilyen, általánosságban felmerülő kérdésekre, és ezen felül még más érdekességekre kapnak választ az „Ismerkedjünk meg az ásványokkal!” foglalkozásra jelentkezők.  Ez a program kicsit nagyobbak (vagy igen érdeklődő kisebbek) számára nyújthat sok hasznos információt a kőzetekről és ásványokról, egy kötetlen, gyakorlatias, az érdeklődők által választott, kőzettani-ásványtani témákat felölelő szabados foglalkozás keretében. Ekkor előkerülnek a kézipéldányok, a nagyítók, sósav, a színes illusztrációk, és kezdődhet az interaktív ásványtan óra!

Bővebben:

Őskőkori csúcstechnika


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A „PANNON-TENGER MÚZEUM”-BAN

A paleolitikum eszközeit és az eszközkészítés fejlődését, technológiáját bemutató óra. Megismerkedünk a kőeszközök típusaival, és hogy azokat hogyan, milyen célra használták őseink.

A kísérleti régészeti darabokon keresztül bemutatjuk a kőeszköz készítés fogásait. Mindenki kézbe veheti az eredetihez nagymértékben hasonló kavics- és kőeszközöket, pl.: ütőköveket, szakócákat, szilánk- és pengeeszközöket;

Bővebben:

A vulkánosság titkai


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A „PANNON-TENGER MÚZEUM”-BAN

A foglalkozáson a miocén időszaki vulkánosság Kárpát-medencei vonatkozásai kerülnek előtérbe: az ekkor zajló geológiai, geodinamikai folyamatokat ismerjük meg, és azt, hogy ezeknek a folyamatoknak milyen következményei, eredményei lettek. Részletesen megbeszéljük a vulkánok felépítését, típusait, és két vulkánmodellen keresztül megfigyeljük a vulkánkitörés mozzanatait, jellemzőit: hol és milyen utóvulkáni működések jellemzik napjainkban ezt a területet, hol és miért vannak ma is működő tűzhányók a Földön? A kérdések megválaszolása mellett vulkáni kőzeteket vizsgálunk, és kitérünk azok lehetséges hasznosítására is.

Bővebben:

Mesél az erdő

ÓVODÁSOKNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A „PANNON-TENGER MÚZEUM”-BAN

A foglalkozáson a 10 éve előkerült bükkábrányi mocsárciprusokat és történetüket ismerjük meg testközelből. Ezenkívül a miocénben élt, Kubinyi Ferencről elnevezett tölgyet hasonlítjuk össze néhány ma élő tölgyfajjal, elsősorban leveleiket elemezzük. Eredeti – miocén időszaki – levéllenyomatokat vizsgálunk. Felelevenítjük, mi az erdő és milyen erdőalkotó fákat találunk napjainkban a Bükk-hegységben, valamint az erdők jelentőségére is felhívjuk a figyelmet. Kisebbekkel az erdő kincseit – terméseket, leveleket stb. – tanulmányozzuk, amelyekből utána elvihető alkotások születnek. Nagyobbakkal a mai erdők szintjeit, fajait, bizonyos fafajok jellegzetességeit vesszük alaposabban szemügyre, elsősorban hazai viszonylatban. A foglalkozás során a kutatás és az azt megalapozó megfigyelés csoportmunkában folyik, majd a program az eredmények közös elemzésével zárul.

Bővebben:

Erdőn, mezőn

ÓVODÁSOKNAK


A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

A foglalkozás a Képtár tűzpiros papagájának történetét meséli el. A gyerekekkel közösen felfedezzük, miket látott messzi földről érkezett tollas barátunk, amikor kiröppent kastélya ablakán. Hogyan érezhette magát a hófödte hegyekben? Kikkel találkozhatott a pusztán? Betekintünk az erdők életébe, mondókákat megfejtve kiderítjük, kik lehetnek lakói. Állatnyomokat követve felkutatjuk, kiknek az útja vezetett a vadonból a városba. Végül arra is fény derül, visszatér-e szökött útitársunk otthonába.

Kalandozásainkhoz magyar festőáriások műveinek segítségével szövünk mesét, miközben „újrarajzoljuk a valóságot”.

Bővebben:

Művészi jelbeszéd


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

A diákokkal a Képtár kódfejtőiként megismerjük az alkotásokon megjelenő motívumok, jelképek üzenetét. Mit jelent egy szokatlan helyen látható fog, nő kezében a puska, gyermeki kézben a virág? Mi tartja távol a rossz szellemeket a fejedelemasszony szekerétől? Miképp válhat adott esetben egy selyemkendő a szegénység motívumává? Mik voltak egykor a jelképek és milyen jelentéssel bírnak bizonyos tárgyak ma?

Bővebben:

Művészeti kor-történetek, stílusosan


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

A diákok a Képtárban megismerkedhetnek az alkotások és alkotóik történeteivel, miközben módunk nyílik a művészettörténeti korszakok és stílusok jellemzőinek közös felfedezésére. Mivé változott Io, ki javasolta Feszty Árpádnak a Honfoglalás megfestését, mik „az ország bajai”, miért lázadnak a játékszerek? Az irodalmat, történelmet is érintő foglalkozás során megbeszéljük, mi indokolt egy-egy témaválasztást és miképp, milyen művészi kifejezésmóddal jelenítette meg azt a művész az alkotásán.

Bővebben:

Arcok a Képtárból – (nem mindig) szemtől szemben


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK


A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

Honnan kapta Flóra a nevét, hányan vannak jelen a Képtárban a Degenfeld-gyerekek, ki lehetett az Öreg halász? Megbeszéljük, mik voltak az ősgalériák, kik voltak adott esetben az egyes művek megrendelői és alkotói, miképp alakult a portréfestészet a fényképezés korában, miképp tört előtérbe a külsőn túlmutató belső mondanivaló... Ki miképp látja, hogyan ábrázolja a másikat és önmagát?

Bővebben:

Barangolás festett tájakon


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

Kik vagy mik jelentek meg a tájábrázolásokban az adott korokban, majd miképp tűntek el az alakok a tájképekről? Hogyan vált a tájképfestészet önálló műfajjá? Miképp festhető meg egy benyomás a tájról, miképp tükrözhet a táj érzelmet? Mi mindebben a színek és az ecsetkezelés szerepe? Létezik-e belső táj? A kérdésekre kreatív foglalkozás keretében keressük a válaszokat…

Bővebben:

A korabeli szalonok legkedveltebb hangszere: a zongora


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

Milyen volt a „szellem-zongora” és hogyan működött zongorista nélkül? Milyenek a zongorához készült papírtekercsek? Kik voltak a korszak zenei „sztárjai”? Hová kerültek a zongorák a 19. század otthonaiban?

Bővebben:

Reprezentatív portré a 19. században


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

Nyomozzunk! Melyik portrén találunk címert, érdemrendet és más jellegzetes tárgyat, ami az ábrázolt személyhez vagy élete valamely kimagasló tevékenységéhez kötődik? Miből következtethetünk a képek festőinek kilétére? Hogyan írták a festők nevüket a festményekre? Milyen neves festő jelzésére bukkanhatunk a festményeken? Milyen öltözéket viselnek az ábrázolt személyek? A festményeken attribútumokat és szignókat keresünk, miközben a diákok kipróbálhatják, milyen ruhákat viseltek a 19. századi nők és férfiak.
A múzeumi órához segédanyagként a Nemzeti arcképcsarnok című booklet szolgál.

Bővebben:

Életmód és helyszínei a 19. században


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

Milyen volt a század otthonainak lakberendezése? Milyen bútorokkal rendezték be a lakásokat, a fogadószobákat, a szalonokat? A Szemere-kiállítás enteriőrjeiben megnézzük a bútorokat és elhelyezésüket.
Hogyan készültek a bálokra? Milyen volt a női és férfi toalett (öltözködés, smink és frizurakészítés, táncrend, etikett)? A kiállításban megvizsgáljuk a festményeken látható viseleteket és a frizurákat.
Hogyan üzentek egymásnak a szerelmesek? Mi volt a kor „SMS-e”, a titkos üzenetek továbbítására alkalmas legyező-nyelv?

Bővebben:

Az 1848–49-es szabadságharc fegyvernemei


ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN

A múzeumi óra az 1848–49-es szabadságharc harcászatát, fegyvernemeit és fegyvereit ismerteti eredeti, korhű tárgyakkal. A fegyvereket a gyerekek kézbe foghatják, megtapasztalhatják azok súlyát, anyagát és azt, miképp tartották azokat kézben és hogyan használták egykor.

Bővebben:

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRÁBAN

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TANÉVZÁRÓ

Bővebben:

UTAZÓ MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM A HERMAN OTTÓ EMLÉKÉV ALKALMÁBÓL

1. állomás - Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Miskolc


2. állomás - Kisgyőri Általános Iskola, Kisgyőri Faluház

 

3. állomás - Kaffka Margit Általános Iskola, Miskolc

 

4. állomás - Herman Ottó Általános Iskola, Miskolc


Bővebben:

ÓVODÁSOKNAK SZÓLÓ MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

2014. I. félév
A Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria Tagintézményeiben

Bővebben:

UTAZÓ KIÁLLÍTÁS AZ ISKOLÁBAN ÉS A MÚZEUMBAN!

Tisztelt Igazgatónő/ Igazgató Úr!
Kedves Pedagógus Kolléga!

A Herman Ottó Múzeum különleges múzeumpedagógiai programját szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, elsősorban hatodikos és tizedikes évfolyamos osztályaiknak, a huszita háborúk és a középkori várépítészet témájához illeszkedően.

Múzeumunkban, a napokban megnyílt történelmi kiállításokhoz kapcsolódóan, egy utazó kiállítást hozunk létre, hogy komplex rálátást biztosítsunk a diákoknak, a történelmi események rekonstruálása és a régészet módszereinek összefüggései között.

Bővebben:

„Herman Ottó nyomdokán”

Jubileumi Föld Napi Vetélkedő alsó tagozatos csoportok számára a Herman Ottó Emlékházban
2013. április 26.

Csoportképek „Herman Ottóval”


Fotók: Spéder Ferenc, Sándor Edina, Marosi Ágnes

Rendhagyó történelemórán vettek részt a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Iskola tanulói a Herman Ottó Múzeumban

Bővebben:

Digitális MeneTrend

Bővebben:

A Pannon-tenger Múzeum kiállításainak vizuális megjelenítése az építkezést övező palánkokon

 

Bővebben:

„Herman Ottó nyomdokán”

Föld Napi Környezetvédelmi Vetélkedő a Herman Ottó Emlékházban

A rendezvény ismeretetése

Fotógaléria

„Herman Ottó szemével a világ”

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei általános és középiskolás tanulók számára meghirdetett képzőművészeti pályázat és időszakos kiállítás

A pályázat részvételi adatai és a helyezettek névsora

Az időszakos kiállítás meghívója

A kiállító tanulók névsora

Pályázati felhívás

Fotógaléria

Nálunk jártak a Less Nándor Országos Földrajzverseny résztvevői

2011. április 15-én a Herman Ottó Múzeum Központi Épületében
a bükkábrányi ősfákkal ismerkedtek a Less Nándor Országos Földrajzverseny résztvevői

„Nyolcmillió éves erdőben jártam...”

Programsorozat a Herman Ottó Múzeumban

A múzeumpedagógiai programsorozat ismertetése

Bővebben:

NKA

Állományvédelem