Herman Ottó Múzeum

Megvásárolható kiadványok

+.

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve33-34. (1995-1996). Miskolc, 1996.

Ár: 700 Ft


35-36. (1997-1998). Miskolc, 1997.

Ár: 700 Ft


37-38. (2 kötet) (1999). Miskolc, 1999.

Ár: 1 500 Ft


39. (2000). Miskolc, 2000.

Ár: 1 000 Ft


40. (2001). Miskolc, 2001.

Ár: 1 000 Ft


41. (2002). Miskolc, 2002.

Ár: 1 000 Ft


42. (2003). Miskolc, 2003.

Ár: 1 000 Ft


43. (2004). Miskolc, 2004.

Ár: 1 500 Ft


44. (2005). Miskolc, 2005.

Ár: 1 500 Ft


45. (2006). Miskolc, 2006.

Ár: 1 500 Ft


46. (2007). Miskolc, 2007.

Ár: 2 000 Ft


47. (2008). Miskolc, 2008.

Ár: 2 000 Ft


48. (2009). Miskolc, 2009.

Ár: 1 500 Ft


49. Tanulmányok a 60 éves Veres László tiszteletére (2010). Miskolc, 2010.

Ár: 1 500 Ft


50. (2011). Miskolc, 2011.

Ár: 2 800 Ft


51. (2012). Miskolc, 2012.

Ár: 1 500 Ft


52. (2013). Miskolc, 2013.

Ár: 2 500 Ft


53. (2014). Miskolc, 2014.

Ár: 3 800 Ft


54. (2015). Miskolc, 2015.

Ár: 3 800 Ft


55. (2016). Miskolc, 2016.

Ár: 3 800 Ft


56. (2019). Miskolc, 2017.

Ár: 5 200 Ft


57. (2020). Miskolc, 2018.

Ár: 4 000 Ft


 

Officina Musei7. Szabadfalvi József: Ötödfél évtized terméséből. Néprajzi és művelődéstörténeti tanulmányok. Miskolc, 1998.

Ár: 500 Ft


8. Vida Gabriella: A miskolci fazekasság a 16-19. században. Miskolc, 1999.

Ár: 700 Ft


10. Viga Gyula: Utak és találkozások. Tanulmányok a népi kapcsolatok köréből. Miskolc, 1999.

Ár: 700 Ft


11. Goda Gertrud: Tóth Imre. Miskolc, 2002.

Ár: 700 Ft


12. Viga Gyula: Miscellanea museologica. Miskolc, 2002.

Ár: 800 Ft


13. Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom. Tokaj népessége 1869-ben. Miskolc 2003.

Ár: 700 Ft


14. Goda Gertrud: Nagy Gy. Margit gobelinművész. Miskolc, 2006.

Ár: 800 Ft


15. Goda Gertrud: Varga Miklós szobrászművész. Miskolc, 2007.

Ár: 800 Ft


16. Dobrik István: Papp László. Miskolc, 2007.

Ár: 800 Ft


17. Viga Gyula: Miscellanea museologica II. Miskolc, 2008.

Ár: 800 Ft


18. Patay Pál: Zempléni harangok. Miskolc, 2009.

Ár: 800 Ft


19. Viga Gyula: Bodrogközi néprajzi tanulmányok. Miskolc, 2009.

Ár: 800 Ft


20. Dobrik István: Kalló László. Miskolc, 2009.

Ár: 1 200 Ft


21. Bodnár Mónika: A Serényiek hatása a gömöri népéletre. Miskolc, 2014.

Ár: 3 500 Ft


22. Tóth Arnold: Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században. Kéziratos vőfélykönyvek Északkelet-Magyarországon. Miskolc, 2015.

Ár: 3 600 Ft


23. Goda Gertrud: Holló Barnabás (1865-1917) szobrászművész Miskolc, 2016.

Ár: 2 800 Ft


24. Viga Gyula: Miscellanea museologica III. Miskolc, 2017.

Ár: 1 500 Ft


25. Gyulai Éva: Régi Diárium – Clementis János fancsali evangélikus lelkész naplója, 1719-1760. Miskolc, 2018.

Ár: 1 700 Ft


 

Topographia Mineralogica Hungariae6. A dunabogdányi Csódi-hegy ásványai. Miskolc, 1999.

Ár: 600 Ft


7. Papp Gábor: A magyar topografikus és leíró ásványtan története (az ásványtan egyéb területei, valamint az oktatási, kutatási és gyűjteményi háttér áttekintésével). Miskolc, 2002.

Ár: 2 000 Ft


8. A polgárdi Szár-hegy ásványai. Miskolc, 2003.

Ár: 1 200 Ft


9. A magyarországi szikes talajok felszíni sóásványai. Miskolc, 2006.

Ár: 700 Ft


 

Poétai Gyűjtemény2. Kiss József: Az ár ellen. Válogatott költemények. Miskolc, 2001.

Ár: 600 Ft


3. Lenau, Nikolaus: Élet és álom. Válogatott költemények. Miskolc, 2003.

Ár: 800 Ft


4. Ungvárnémeti Tóth László: "Szépet szépen". Válogatott költemények. Miskolc, 2005.

Ár: 800 Ft


5. Szemere Miklós: A vadon költészete. Válogatott költemények. Miskolc, 2007.

Ár: 800 Ft


 

Múzeumi MozaikVeres László: Magyar népi boros- és pálinkásüvegek. Miskolc, 2003.

Ár: 200 Ft


Veres László: A pincetokba való palack. Egy elfelejtett üveg kultúrtörténete. Miskolc, 2003.

Ár: 200 Ft


Veres László: Adalékok a tokaji bor palackozásának történetéhez. Miskolc, 2003.

Ár: 200 Ft


Pirint Andrea: Munkácsy Miskolcon. Válogatás Pákh Imre gyűjteményéből. Miskolc, 2003.

Ár: 300 Ft


Szörényi Gábor András: Tíz év várkutatása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1996-2005. Miskolc, 2006.

Ár: 300 Ft


Veres László: Bodrogközi Kastélymúzeum, Pácin. Miskolc, 2007.

Ár: 300 Ft


Veres János: A bükkábrányi 8 millió éves mocsárerdő. Miskolc, 2007.

Ár: 500 Ft


 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Régészeti Emlékei 

4. P. Fischl Klára: Ároktő-Dongóhalom bronzkori tell telep. Miskolc, 2006.

Ár: 2 000 Ft


6. Boldizsár Péter-Kocsis Edit-Sabján Tibor: A diósgyőri vár középkori kályhacsempéi. Miskolc, 2007.

Ár: 2 000 Ft


7. György László: A Baden-kultúra telepe Mezőkövesd-Nagy-Fertőn. Miskolc, 2008.

Ár: 1 500 Ft


8. Boldizsár Péter–Kocsis Edit–Sabján Tibor: A diósgyőri vár 16–17. századi kályhacsempéi. Miskolc, 2010.

Ár: 2 500 Ft


9. Kalicz Nándor–Koós Judit: Mezőkövesd-Mocsolyás. A neolitikus Szatmár-csoport (AVK I) települése és temetője a Kr. e. 6. évezred második feléből. Miskolc, 2014.

Ár: 4 500 Ft


10. Wolf Mária: A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása. Budapest-Miskolc-Szeged, 2019.

Ár: 5 900 Ft


 

 

TQS Monographs1. A Bakony–Balaton-felvidék vulkáni terület ásványai. Miskolc-Budapest, 2015.

Ár: 2500 Ft


 

 

Tájak-Korok-Múzeumok KiskönyvtáraMiskolc. Herman Ottó Múzeum 1. Budapest, 1991.

Ár: 35 Ft


 

 

 

  

A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. Miskolc, 1993.

Ár: 450 Ft


A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről (díszkötésben). Miskolc, 1993.

Ár: 750 Ft


Magyarország ásványai. Vezető a Herman Ottó Múzeum állandó ásványtani kiállításához. Miskolc, 1995.

Ár: 450 Ft


Tanulmányok Zsedényi Béla születésének 100. évfordulója tiszteletére. Miskolc, 1995.

Ár: 200 Ft


Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, 1997.

Ár: 4 000 Ft


Dalfüzér, 1844. Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye, Miskolc, 1998.

Ár: 60 Ft


Berecz József: Borsod megye és Miskolc múzeumügye a helyi sajtó tükrében, 1892-1949. Miskolc, 1999.

Ár: 400 Ft


Goda Gertrúd-Pirint Andrea: Döbröczöni Kálmán, 1899-1966. Miskolc, 1999.

Ár: 800 Ft


A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium, 1978-1998. Miskolc, 1999.

Ár: 300 Ft


A Herman Ottó Múzeum műkincsei. Miskolc, 1999.

Ár: 2 500 Ft


Tóth Mike: Magyarország ásványai. Különös tekintettel termőhelyeik megállapítására (hasonmás kiadás). Miskolc, 2000.

Ár: 2 500 Ft


Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok a 19-20. század fordulójának népművészet-képében. Miskolc, 2001.

Ár: 1 000 Ft


Magyarság és ortodoxia. Ezer esztendő. Miskolc, [2001].

Ár: 3 750 Ft


Lénárth József: Bodrogkeresztúr monográfiája (1936). Miskolc, 2001.

Ár: 1 000 Ft


Borsod-Abaúj-Zemplén megye (katalógus). Miskolc, 2002.

Ár: 300 Ft


Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében. Bódvaszilas-Miskolc, 2002.

Ár: 3 500 Ft


Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd. Miskolc, [2002].

Ár: 350 Ft


Veres László: A Bükk hegység hutatelepülései. Miskolc, 2003.

Ár: 2 500 Ft


Hoffmann Tamás: Mindennapi történelem az ütközőzónában. Vázlat a parasztok, a kereskedők és az iparosok életmódjáról a 6-18. századi Kelet-Közép-Európában. Miskolc, 2004.

Ár: 1 000 Ft


Kriston Vízi József: Vendégségben Palócföldön. Folklorisztikai írások a 20. század végéről. Miskolc, 2004.

Ár: 1 000 Ft


A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium, 1998-2003. Miskolc, 2004.

Ár: 400 Ft


Rémiás Tibor: Miskolc 18. századi társadalma feudális kori összeírásai alapján (CD-melléklettel). Miskolc, 2004.

Ár: 2 800 Ft


Múzeumi barangoló. A megyei múzeumi szervezetek kiállítóhelyei. Veszprém, 2005.

Ár: 2 500 Ft


A Béres Béla egyháztörténeti kiállítás a Tokaji Múzeumban. Tokaj, 2005.

Ár: 1 000 Ft


Csirmazné Cservenyák Ilona-Ongainé Juhász Mónika: Mezőkövesd és vidéke. Válogatott honismereti bibliográfia. Mezőkövesd-Miskolc, 2005.

Ár: 1 000 Ft


Fery Antal. Élete, munkássága, alkotásainak jegyzéke. Miskolc, 2005.

Ár: 1 800 Ft


 

Matyó népélet. Tárgyakban élő hagyomány. Vezető a mezőkövesdi Matyó Múzeum állandó kiállításához. Mezőkövesd-Miskolc, 2006.

Ár: 500 Ft

Angol, lengyel, német nyelven

Ár: 700 Ft


Kézművesipar Északkelet-Magyarországon. Miskolc, 2006.

Ár: 2 000 Ft


Paládi-Kovács Attila: A Barkóság és népe. Második, bővített kiadás. Miskolc, 2006.

Ár: 1 500 Ft


Herman Ottó öröksége. A Miskolcon 2005. november 8-9-én megrendezett konferencia anyaga. Miskolc, 2006.

Ár: 1 000 Ft


Görcsös Mihály: Debrőd története és népi gazdálkodása. Putnok 2006.

Ár: 1 800 Ft


Az ásványok világa. A Herman Ottó Múzeum utazó kiállítása általános és középiskolák számára. Miskolc, 2006.

Ár: 500 Ft


Bulgária ásványai. A "Föld és Ember" Nemzeti Múzeum kiállítása (Szófia, Bulgária). Miskolc, 2007.

Ár: 500 Ft


Spóner Péter-Tóth Arnold: "Dicsőség nincsen, csak kötelesség". Herman Ottó élete és munkássága. Miskolc, 2007.

Ár: 300 Ft


Benczúr Gyula (1844-1920). A festőfejedelem és kortársai. Festői rendezés a festészet színpadán. Miskolc, 2007.

Ár: 1 000 Ft


Kováts Dániel: Széphalom. Kazinczy Emlékkert. Miskolc, 2008.

Ár: 500 Ft


Tokaji Múzeum. Miskolc, 2008.

Ár: 350 Ft


Egy matyó értelmiségi életútja. Száz éve született Lukács Gáspár. Miskolc, 2008.

Ár: 800 Ft


Gáborján Alice: A tardi kendertermékek. Budapest-Miskolc, 2009.

Ár: 800 Ft


Vámosi Katalin: Mazsaroff Miklós, 1929-1997. A természet igézetében. Miskolc, 2010.

Ár: 2 500 Ft


Vargyas Gábor: Istenek, ősök és sámánok. Egy vietnami hegyi törzs, a brúk vallása. Mezőkövesd-Miskolc, 2010.

Ár: 400 Ft


Barangolások a Peleházban. Iskolai és családi foglalkoztató füzet. Miskolc, 2010.

Ár: 300 Ft


Múzeumandragógia. Az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencia válogatott anyaga. Miskolc-Szentendre, 2010.

Ár: 1 000 Ft


Történet - muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres László tiszteletére Miskolc, 2010.

Ár: 2 000 Ft


Néprajz - muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére Miskolc, 2012.

Ár: 2 500 Ft


Ősök és hagyományok. Régészeti és néprajzi kiállítás a Herman Ottó Múzeum gyűjteményeiből. Miskolc, 2012.

Ár: 300 Ft


Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Miskolc, 2014.

Ár: 2 400 Ft


Kákóczki András-Vámosi Katalin: Lenkey Zoltán, 1936-1983. Miskolc, 2014.

Ár: 3 500 Ft


Nagy Attila-Sike Gábor: Volt egyszer egy stadion. A diósgyőri sportpályák története, 1908-2016. Miskolc, 2017.

Ár: 700 Ft


Bellák Gábor-Dicső Ágnes: Az Öreg halász. Csontváryról tényszerűen - a talányos mű restaurálása kapcsán. Miskolc, 2017.

Ár: 1 200 Ft


 

Egyéb kiadványokKépzőművészeti reprodukciók (A 12 darabos kollekció a Herman Ottó Múzeum képzőművészeti gyűjteményébe tartozó művek hiteles másolata. A következő festőktől találhatóak benne reprodukciók: Barabás Miklós, Háry Gyula, Kelety Gusztáv, Latkóczy Lajos, E. Fr. Leybold, Lieder Frigyes, Markó András, Veres Ágnes, Zichy Mihály. 50, számozott példányban készült). Miskolc, 1998.

Ár: 22 800 Ft


Magyarország vármegyéi képeslapokon. Válogatás a szerencsi Zempléni Múzeum gyűjteményéből. (CD-ROM). Miskolc, 2000.

Ár: 3 500 Ft


Veres László: Üvegművességünk a XVI-XIX. században (CD-ROM). Miskolc, 2008.

Ár: 1 000 Ft


Reformkori magyar szalon Egressy Bénivel (DVD-ROM). Miskolc, 2017.

Ár: 2 000 Ft


NKA

Állományvédelem

Megvásárolható kiadványok