Herman Ottó Múzeum

Lektorok / Lectors 4. (2017)/1–2.

Sziszkoszné Halász Dorottya, Bereczki Zoltán

Útmutató szerzőink számára

A Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat olyan hazai vonatkozású tudományos szakcikkeket közöl, amelyekben összekapcsolódik a történettudomány és a muzeológia ismeretelmélete, kutatás-módszertana és forrásfelhasználása, s így a tanulmányok éppen interdiszciplináris megközelítésük révén tárnak fel új adatokat, ismereteket, összefüggéseket.

A kizárólag online elérhető folyóirat a szerkesztőbizottság döntése, valamint a további felkért bírálók (külső lektorok) véleménye alapján teszi közzé a közlésre beküldött anyagokat. A szerkesztőség dönthet úgy, hogy az anyagot átdolgozásra a szerzőnek visszaküldi, illetve úgy is, hogy azt közlésre alkalmatlannak, vagy nem a folyóirat profiljába vágónak minősíti, minderről az aktuális lapzárta előtt értesítik a szerzőt. A szerkesztőség a szerzőktől olyan eredeti elméleti és saját kutatási eredményeken alapuló tanulmányokat vár, amelyeket korábban más fórumokon még nem publikáltak, korábbi publikáció esetén jelentősen átdolgoztak, és amelyek betartják a Publikációs Etikai Bizottság (Committee of Publication Ethics) által megfogalmazott publikációs erkölcsi normákat.

A kéziratokat elektronikus kísérőlevélhez csatolt állományként, *.doc kiterjesztésű fájlban – az esetleges mellékelt képanyagot *.tif, *.jpg formátumban – a következő címre várjuk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Emellett CD-n beküldött anyagokat is elfogadunk, viszont a nem elektronikus formában benyújtott anyagokkal nem áll módunkban foglalkozni. A kísérőlevélben, kérjük, tüntessék fel a szerző nevét, elérhetőségi adatait, a csatolt állományok darabszámát, címét és méretét. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az ábrákat, táblázatokat, grafikonokat az optimális megjelentetés érdekében átformázza, illetve esetlegesen mellékletként definiálja.

Szerzőinktől mindig kérünk egy portrét és egy rövid, két-három soros, egyes szám első személyben írt bemutatkozást az olvasók tájékoztatására.

A tanulmányokat magyar vagy angol nyelven várjuk, minden esetben angol nyelvű, 200–600 szavas összefoglaló (abstract) kíséretében. 3–5 kulcsszó megadása kötelező, magyar és angol nyelven. A szerkesztőbizottság kivételes esetben más nyelvű kéziratokat is befogadhat közlésre, az angol nyelvű összefoglaló ebben az esetben is szükséges.

A kézirat formai követelményeit, hivatkozási, lábjegyzetelési és bibliográfia-készítési technikáját illetően a folyóiratban már megjelent tanulmányok szolgálnak általános irányadóul.

Lektorok / Lectors 1. (2014)/1.

Fazekas Csaba, Porkoláb Tibor

Lektorok / Lectors 1. (2014)/2.

Goda Gertrúd, Kapusi Krisztián, Kunt Gergely, Tamás Edit

Lektorok / Lectors 2. (2015)/1.

Fazekas Csaba, Tóth Árpád, Csíki Tamás, Horváth Zita

Lektorok / Lectors 2. (2015)/2.

Sz. Halász Dorottya, Csíki Tamás

Lektorok / Lectors 3. (2016)/1.

Laura Ardelean, Ságvári György, Pirint Andrea, Sipos István, Ötvös István

Lektorok / Lectors 3. (2016)/2.

Illésné Kovács Mária, Kunt Gergely, Rada János, Tasi Réka

Impresszum

web: www.hermuz.hu/history-journal.htm

e-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiadja: a miskolci Herman Ottó Múzeum

Felelős kiadó: dr. Pusztai Tamás múzeumigazgató

ISSN 2064-7530

Küldetésnyilatkozat / Mission Statement

Az 1899-ben alapított miskolci múzeum (ma: Herman Ottó Múzeum) Történeti Tárának munkatársai olyan internetes folyóiratot indítanak el a Herman Ottó Múzeum égisze alatt, ill. a múzeum honlapján, amely két diszciplína, a történettudomány és a muzeológia tárgykörében közöl tudományos írásokat, különös tekintettel a történelem és muzeológia kapcsolatára, a történeti muzeológiára. Célunk továbbá Miskolc, Északkelet-Magyarország és a tágabb régió történet-írásának és múzeumi tudományainak művelése. Fontosnak tartjuk, hogy a múzeumi gyűjtemények, tárgyak, képi és írásos dokumentumok ne csak illusztrálják a történelmet, hanem a történetírás megbecsült forrásai legyenek.

Lektorált folyóirat / Journal of lectored papers

A lektorok nevét az egyes számokban közöljük.
Lectors to be denominated in single issues.

Szerkesztőbizottság / Editorial Advisory Board

BODÓ Sándor (Budapest)

DEMKO, Maroš (Nagymihály/Michalovce, Szlovákia)

HORVÁTH Zita (Miskolc)

IHÁSZ István (Budapest)

POLLÁK, Robert (Kassa/Košice, Szlovákia)

VERES László (Miskolc)

Szerkesztők / Editors

SPÓNER Péter (főszerkesztő / editor-in-chief)

GYULAI Éva (szerkesztő / editor)

HAZAG Ádám (szerkesztő / editor)

BÉKÉSI Gábor (szerkesztő / editor)

SZUJÓ Imre Péter (technikai szerkesztő / technical editor)


Történelem és Muzeológia / History & Museology

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

Aktuális szám / Current Issue 5. (2018–2019)/1–2. (Megjelent: 2020-ban)

Szerkesztik: a Szerkesztő Bizottság tagjai és Kőmíves Tibor

Lektorok: Porkoláb Tibor, Tringli István, Tóth Arnold

Tartalomjegyzék

 

Szemere-írások (Szemere Bertalan és Szemere Mária írásai. Előszó és jegyzetek: Gyulai Éva) /
Writings of the Szemeres (Writings written by Bertalan and Maria Szemere with a Foreword and Notes of Éva Gyulai)

Gyulai Éva

Szemere Bertalan és leánya, Szemere Mária családtagjaikról szóló írásai
The writings of Bertalan Szemere and his daughter: Maria Szemere on their family members

1–28

Szemere Bertalan

László emlékezete (1837) / In Memory of László (1837)

29–39

Szemere Bertalan

Mária emlékezete (1840) / In Memory of Maria (1840)

40–55

Szemere Bertalan

Atyám emlékezete / In memory of My Father

56–68

Szemere Bertalan

Teresia emlékezete / In Memory of Teresia

69–79

Szemere Bertalan

Irénke emlékezete / In Memory of the Little Irene (Irénke)

80–94

Szemere Mária

[Szemere Bertalan], 1869 / Bertalan Szemere (Barthelémy de Szemere), 1869

95–100

Szemere Mária

Utóhang Szemere Bertalan műveihez, 1870 / An Epilogue on Bertalan Szemere’s works, 1870

101–105

A kutatást és a szerkesztést támogatta az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem –
Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” c. projekt –
a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

Kőmíves Tibor

A Szemere-örökség Vattán a 19. században
The Szemere Heritage in Vatta in the 19th century

106–129

Tihányiová, Monika

A Pelsőci Bebek család temetkezési helyei és síremlékei
Pohrebné miesta a náhrobné pamiatky Bubekovcov z Plešivca

130–143

Csíki Tamás

Abaúji birtokosok a 19. században
Landowners of Abaúj County in the 19th century

143–149

Kapusi Krisztián

Miskolci városrajzolatok, 1872–1876
City Sketches on Miskolc, 1872–1876

149–170

Források / Historical sources

Kárpáti László

Két 16. századi egyházi szláv nyelvű liturgikus kódex a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében
Two 16th-century Old Church Slavonic liturgical codices in the collection of the Herman Otto Museum, Miskolc (Hungary)

171–176

Muzeológia / Museology

Spóner Péter

Szakmai koncepció (Kiállításterv): CINEFEST 2019 – „Jobb, mint a film!”. A HOM Történeti Tárának időszaki kiállítása: Művészetek Háza; Miskolc, 2019. szeptember 13–23.
Curator’s conception (Exhibition draft): CINEFEST 2019 ’Better than the movie!’ Temporary 
exhibition of the HOM’s Historical Collection. Miskolc, Arts’ House, September 13–23, 2019

177–186

Alkategóriák

NKA

Állományvédelem

Látogatóinknak Történelem & Muzeológia Online Látogatóinknak Történelem & Muzeológia Online