Herman Ottó Múzeum

Lektorok / Lectors 4. (2017)/1–2.

Sziszkoszné Halász Dorottya, Bereczki Zoltán

Útmutató szerzőink számára

A Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat olyan hazai vonatkozású tudományos szakcikkeket közöl, amelyekben összekapcsolódik a történettudomány és a muzeológia ismeretelmélete, kutatás-módszertana és forrásfelhasználása, s így a tanulmányok éppen interdiszciplináris megközelítésük révén tárnak fel új adatokat, ismereteket, összefüggéseket.

A kizárólag online elérhető folyóirat a szerkesztőbizottság döntése, valamint a további felkért bírálók (külső lektorok) véleménye alapján teszi közzé a közlésre beküldött anyagokat. A szerkesztőség dönthet úgy, hogy az anyagot átdolgozásra a szerzőnek visszaküldi, illetve úgy is, hogy azt közlésre alkalmatlannak, vagy nem a folyóirat profiljába vágónak minősíti, minderről az aktuális lapzárta előtt értesítik a szerzőt. A szerkesztőség a szerzőktől olyan eredeti elméleti és saját kutatási eredményeken alapuló tanulmányokat vár, amelyeket korábban más fórumokon még nem publikáltak, korábbi publikáció esetén jelentősen átdolgoztak, és amelyek betartják a Publikációs Etikai Bizottság (Committee of Publication Ethics) által megfogalmazott publikációs erkölcsi normákat.

A kéziratokat elektronikus kísérőlevélhez csatolt állományként, *.doc kiterjesztésű fájlban – az esetleges mellékelt képanyagot *.tif, *.jpg formátumban – a következő címre várjuk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Emellett CD-n beküldött anyagokat is elfogadunk, viszont a nem elektronikus formában benyújtott anyagokkal nem áll módunkban foglalkozni. A kísérőlevélben, kérjük, tüntessék fel a szerző nevét, elérhetőségi adatait, a csatolt állományok darabszámát, címét és méretét. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az ábrákat, táblázatokat, grafikonokat az optimális megjelentetés érdekében átformázza, illetve esetlegesen mellékletként definiálja.

Szerzőinktől mindig kérünk egy portrét és egy rövid, két-három soros, egyes szám első személyben írt bemutatkozást az olvasók tájékoztatására.

A tanulmányokat magyar vagy angol nyelven várjuk, minden esetben angol nyelvű, 200–600 szavas összefoglaló (abstract) kíséretében. 3–5 kulcsszó megadása kötelező, magyar és angol nyelven. A szerkesztőbizottság kivételes esetben más nyelvű kéziratokat is befogadhat közlésre, az angol nyelvű összefoglaló ebben az esetben is szükséges.

A kézirat formai követelményeit, hivatkozási, lábjegyzetelési és bibliográfia-készítési technikáját illetően a folyóiratban már megjelent tanulmányok szolgálnak általános irányadóul.

Lektorok / Lectors 1. (2014)/1.

Fazekas Csaba, Porkoláb Tibor

Lektorok / Lectors 1. (2014)/2.

Goda Gertrúd, Kapusi Krisztián, Kunt Gergely, Tamás Edit

Lektorok / Lectors 2. (2015)/1.

Fazekas Csaba, Tóth Árpád, Csíki Tamás, Horváth Zita

Lektorok / Lectors 2. (2015)/2.

Sz. Halász Dorottya, Csíki Tamás

Lektorok / Lectors 3. (2016)/1.

Laura Ardelean, Ságvári György, Pirint Andrea, Sipos István, Ötvös István

Lektorok / Lectors 3. (2016)/2.

Illésné Kovács Mária, Kunt Gergely, Rada János, Tasi Réka

Impresszum

web: www.hermuz.hu/history-journal.htm

e-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiadja: a miskolci Herman Ottó Múzeum

Felelős kiadó: dr. Pusztai Tamás múzeumigazgató

ISSN 2064-7530

Küldetésnyilatkozat / Mission Statement

Az 1899-ben alapított miskolci múzeum (ma: Herman Ottó Múzeum) Történeti Tárának munkatársai olyan internetes folyóiratot indítanak el a Herman Ottó Múzeum égisze alatt, ill. a múzeum honlapján, amely két diszciplína, a történettudomány és a muzeológia tárgykörében közöl tudományos írásokat, különös tekintettel a történelem és muzeológia kapcsolatára, a történeti muzeológiára. Célunk továbbá Miskolc, Északkelet-Magyarország és a tágabb régió történet-írásának és múzeumi tudományainak művelése. Fontosnak tartjuk, hogy a múzeumi gyűjtemények, tárgyak, képi és írásos dokumentumok ne csak illusztrálják a történelmet, hanem a történetírás megbecsült forrásai legyenek.

Lektorált folyóirat / Journal of lectored papers

A lektorok nevét az egyes számokban közöljük.
Lectors to be denominated in single issues.

Szerkesztőbizottság / Editorial Advisory Board

BODÓ Sándor (Budapest)

DEMKO, Maroš (Nagymihály/Michalovce, Szlovákia)

HORVÁTH Zita (Miskolc)

IHÁSZ István (Budapest)

POLLÁK, Robert (Kassa/Košice, Szlovákia)

VERES László (Miskolc)

Szerkesztők / Editors

SPÓNER Péter (főszerkesztő / editor-in-chief)

GYULAI Éva (szerkesztő / editor)

HAZAG Ádám (szerkesztő / editor)

BÉKÉSI Gábor (szerkesztő / editor)

SZUJÓ Imre Péter (technikai szerkesztő / technical editor)


Történelem és Muzeológia / History & Museology

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

Aktuális szám / Current Issue 4. (2017)/1-2.

Lektorok / Lectors

Tartalomjegyzék


Előszó

GYULAI Éva: Konfliktusok és feloldások? – A szerkesztő előszava a Történelem és Muzeológia – Internetes Folyóirat Miskolcon 4. évfolyamának 1–2. összevont számához 1–2.

I. világháború (1914–1918) / WWI (1914–1918)

KAPUSI Krisztián:
Olasz front és magyar tizeshonvédek a nagy háborúban
The Italian Front and the 10 th Royal Hungarian Honvéd (Landwehr) Infantry-Regiment (’Tizeshonvéd’) in the Great War
3–12.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

HIDEG Ágnes–CSÁKI Tamás
Egy eltűnt kastély nyomában – A Klein-kastély Miskolc–Szirmán
In search of a lost mansion: the Klein House in Miskolc-Szirma
13–39.
KIS József:
A Borbély Maczky-eset – gyilkosság kivizsgálás nélkül
The Borbély Maczky Case: A Murder without Investigation
40–56.

Források / Historical sources

GYULAI Éva:
A jászóvári prépostság 17. század végi ábrázolása Joseph Peschka kamarai építész rajzán (1783)Late 17th century depiction of the Premonstratensian Provostry Jászó (Jasov) on a drawing of cameral architecht Joseph Peschka (around 1783) 57–67.
KŐMÍVES Tibor: City at War: The Military Burden of Kassa (Kaschau/Košice) in 1848–1849 on the base of the files of the magistrate’s records
Mesto a vojna – Vojenské náklady mesta Košíc v rokoch 1848-49 podľa dokumentov magistrátu

68–89.
A kutatást támogatta az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” c. projekt – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

Muzeológia / Museology

SPÓNER Péter:
„Háborúban sem hallgatnak a múzsák!” –„10-es honvéd hét” egykor és most (1917–2017)
Inter arma non silent Musae: 10th Honved (10-es honvéd) Week Once and Today (1917–2017)

90–109.

Könyvismertetés / Book review

APOR Eszter:
Recenzió: PETNEKI Áron: „Oh az ecset nagy szónok!” Jan Matejko és a magyarok. Rézbong Kiadó, Budapest, 2018. 127 l. (Felczak Könyvek sorozat) ISBN: 9786155475283
A review on: PETNEKI, Áron: „Oh az ecset nagy szónok!” Jan Matejko és a magyarok. [’Oh, the paintbrush, what a majestic rhetorician!’: Jan Matejko and the Hungarians. Budapest: Rézbong, 2018
110–116.

Alkategóriák

NKA

Állományvédelem

Látogatóinknak Történelem & Muzeológia Online Látogatóinknak Történelem & Muzeológia Online