Herman Ottó Múzeum

Történelem és Muzeológia / History & Museology

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

Aktuális szám / Current Issue 5. (2018–2019)/1–2. (Megjelent: 2020-ban)

Szerkesztik: a Szerkesztő Bizottság tagjai és Kőmíves Tibor

Lektorok: Porkoláb Tibor, Tringli István, Tóth Arnold

Tartalomjegyzék

 

Szemere-írások (Szemere Bertalan és Szemere Mária írásai. Előszó és jegyzetek: Gyulai Éva) /
Writings of the Szemeres (Writings written by Bertalan and Maria Szemere with a Foreword and Notes of Éva Gyulai)

Gyulai Éva

Szemere Bertalan és leánya, Szemere Mária családtagjaikról szóló írásai
The writings of Bertalan Szemere and his daughter: Maria Szemere on their family members

1–28

Szemere Bertalan

László emlékezete (1837) / In Memory of László (1837)

29–39

Szemere Bertalan

Mária emlékezete (1840) / In Memory of Maria (1840)

40–55

Szemere Bertalan

Atyám emlékezete / In memory of My Father

56–68

Szemere Bertalan

Teresia emlékezete / In Memory of Teresia

69–79

Szemere Bertalan

Irénke emlékezete / In Memory of the Little Irene (Irénke)

80–94

Szemere Mária

[Szemere Bertalan], 1869 / Bertalan Szemere (Barthelémy de Szemere), 1869

95–100

Szemere Mária

Utóhang Szemere Bertalan műveihez, 1870 / An Epilogue on Bertalan Szemere’s works, 1870

101–105

A kutatást és a szerkesztést támogatta az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem –
Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” c. projekt –
a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

Kőmíves Tibor

A Szemere-örökség Vattán a 19. században
The Szemere Heritage in Vatta in the 19th century

106–129

Tihányiová, Monika

A Pelsőci Bebek család temetkezési helyei és síremlékei
Pohrebné miesta a náhrobné pamiatky Bubekovcov z Plešivca

130–143

Csíki Tamás

Abaúji birtokosok a 19. században
Landowners of Abaúj County in the 19th century

143–149

Kapusi Krisztián

Miskolci városrajzolatok, 1872–1876
City Sketches on Miskolc, 1872–1876

149–170

Források / Historical sources

Kárpáti László

Két 16. századi egyházi szláv nyelvű liturgikus kódex a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében
Two 16th-century Old Church Slavonic liturgical codices in the collection of the Herman Otto Museum, Miskolc (Hungary)

171–176

Muzeológia / Museology

Spóner Péter

Szakmai koncepció (Kiállításterv): CINEFEST 2019 – „Jobb, mint a film!”. A HOM Történeti Tárának időszaki kiállítása: Művészetek Háza; Miskolc, 2019. szeptember 13–23.
Curator’s conception (Exhibition draft): CINEFEST 2019 ’Better than the movie!’ Temporary 
exhibition of the HOM’s Historical Collection. Miskolc, Arts’ House, September 13–23, 2019

177–186

NKA

Állományvédelem

Látogatóinknak Történelem & Muzeológia Online