Herman Ottó Múzeum

Történelem és Muzeológia / History & Museology

Történelem és Muzeológia – Miskolci Internetes Folyóirat
History & Museology: Online Journal of Miskolc, Hungary

ISSN 2064-7530

Aktuális szám / Current Issue 4. (2017)/1-2.

Lektorok / Lectors

Tartalomjegyzék


Előszó

GYULAI Éva: Konfliktusok és feloldások? – A szerkesztő előszava a Történelem és Muzeológia – Internetes Folyóirat Miskolcon 4. évfolyamának 1–2. összevont számához 1–2.

I. világháború (1914–1918) / WWI (1914–1918)

KAPUSI Krisztián:
Olasz front és magyar tizeshonvédek a nagy háborúban
The Italian Front and the 10 th Royal Hungarian Honvéd (Landwehr) Infantry-Regiment (’Tizeshonvéd’) in the Great War
3–12.

Tanulmányok, cikkek / Studies, papers

HIDEG Ágnes–CSÁKI Tamás
Egy eltűnt kastély nyomában – A Klein-kastély Miskolc–Szirmán
In search of a lost mansion: the Klein House in Miskolc-Szirma
13–39.
KIS József:
A Borbély Maczky-eset – gyilkosság kivizsgálás nélkül
The Borbély Maczky Case: A Murder without Investigation
40–56.

Források / Historical sources

GYULAI Éva:
A jászóvári prépostság 17. század végi ábrázolása Joseph Peschka kamarai építész rajzán (1783)Late 17th century depiction of the Premonstratensian Provostry Jászó (Jasov) on a drawing of cameral architecht Joseph Peschka (around 1783) 57–67.
KŐMÍVES Tibor: City at War: The Military Burden of Kassa (Kaschau/Košice) in 1848–1849 on the base of the files of the magistrate’s records
Mesto a vojna – Vojenské náklady mesta Košíc v rokoch 1848-49 podľa dokumentov magistrátu

68–89.
A kutatást támogatta az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” c. projekt – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

Muzeológia / Museology

SPÓNER Péter:
„Háborúban sem hallgatnak a múzsák!” –„10-es honvéd hét” egykor és most (1917–2017)
Inter arma non silent Musae: 10th Honved (10-es honvéd) Week Once and Today (1917–2017)

90–109.

Könyvismertetés / Book review

APOR Eszter:
Recenzió: PETNEKI Áron: „Oh az ecset nagy szónok!” Jan Matejko és a magyarok. Rézbong Kiadó, Budapest, 2018. 127 l. (Felczak Könyvek sorozat) ISBN: 9786155475283
A review on: PETNEKI, Áron: „Oh az ecset nagy szónok!” Jan Matejko és a magyarok. [’Oh, the paintbrush, what a majestic rhetorician!’: Jan Matejko and the Hungarians. Budapest: Rézbong, 2018
110–116.

NKA

Állományvédelem

Látogatóinknak Történelem & Muzeológia Online