Herman Ottó Múzeum

Lévay József-adattár

BEVEZETŐ HELYETT…

A most útjára induló Lévay József-adattárunk egy régi hiány pótlására jött létre: a Mikes költőjének, Borsod vármegye aranytollú főjegyzőjének tárgyi-dokumentációs hagyatékát kísérli meg – legalább virtuálisan – összegyűjteni. Lévay József (1825–1918) művészetével, köztiszteletnek örvendő közéleti tevékenységével, újabban felfedezett kritikai munkásságával, de akár példamutató magánéletével is régen kiérdemelte, hogy emlékét a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal ápoljuk és közkinccsé tegyük mind Miskolc, mind a tágabb pátria részére. A Lévay József Centenáriumi Emlékprogram (2015–2018) ehhez teremtett kiváló alkalmat, így halálának 100 éves évfordulója tiszteletére ezt a jelképes koszorút helyezzük a költő síremlékéhez.


Tudvalevő, hogy a Herman Ottó Múzeum papszeri épületében a két világháború között konkrét valóságában létezett egy Lévay emlékszoba: összefüggésben az akkor még elevenen létező kultuszával valamint igazodva a korabeli kiállítási elvekhez, az intézmény munkatársai önálló, elkülönített egységként kezelték és mutatták be a nagyközönségnek a Lévay-hagyatékot, és egy, a Hunyadi utcaihoz rendkívül hasonló dolgozószobát próbáltak berendezni a családtól kapott tárgyakból, dokumentumokból. Mintha a költő csak épp most hagyta volna el a helyiséget, de bármikor visszatérhetne és helyet foglalhatna, mert bizonyosan otthonosan érezné magát a jól ismert környezetben.

Ma már sajnos nincs lehetőség ilyen kiállítás megépítésére. Néhány tárgy még a világháború vagy a forradalom során elveszett a kollekcióból, a többit pedig állagvédelmi megfontolások miatt sem lenne szerencsés eredetiben, hosszabb időn keresztül kiállítani. A hagyaték múzeumi darabjait azóta az egyes szakosztályok külön-külön leltározták be, elszakítva azokat egymástól, nem is beszélve a más intézményekben őrzött vagy magántulajdonban lappangó társaikról. Az internet azonban remek eszköz ahhoz, hogy virtuálisan mégis egyesítsük a szétszéledt hagyatékot. Ennek első lépcsőfoka a hagyatéki tételek pontos megjelölése, leltárkönyvi azonosító adataik összegyűjtése egy böngészhető, közös adattárban. (Már az anyag lehatárolása sem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik, hiszen ha a Lévay-kultusz tételeit is felvesszük, a végtelenségig bővíthető a tár; míg a Lévay halála után keletkezett, rá vonatkozó dokumentumok kihagyásával lényeges adatoktól fosztanánk meg a gyűjteményt.) A közeljövőben a szöveges adatbázishoz egy nagy felbontású, jól nagyítható képi adatbázist is csatolnánk: ez utóbbival válna teljessé és jól használhatóvá a munka. A harmadik, utolsó lépésben pedig más intézmények, elsősorban a miskolci Lévay József Muzeális Könyvtár és a sajószentpéteri Lévay József Városi Könyvtár hasonló vállalkozásaival kell megfeleltetni és átjárhatóvá tenni a múzeumi adatbázist.

Jelenleg két látogatható, nagyon szép, rendkívül hangulatos és gazdag emlékszoba őrzi Lévay József emlékét: Sajószentpéteren a szülőházban, valamint Miskolcon az alma materben. Más-más szempontból mutatják be a költőt, de fizikai korlátaikból adódóan mindkettő csak ízelítőt adhat az életműből. Egy online adatbázist nem lehet „bejárni”, viszont célja lehet a teljesség elérése. Mint ilyen, inkább a kutatóknak jelenthet hasznos segítséget munkájukhoz.

Kellemes böngészést kívánnak hozzá

a Történeti Tár munkatársai

Miskolc, 2018. június 11.

NKA

Állományvédelem

Látogatóinknak Lévay József-adattár