A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LV. kötet

Tartalom, Előszó

RÉGÉSZET
B. HELLEBRANDT Magdolna
A Gáva-kultúra települése Köröm-Kápolna-dombon
VÖRÖS István
Köröm-Kápolna-domb késő bronzkori település archaeozoológiai vizsgálata
CSENGERI Piroska (szerk.)
A Herman Ottó Múzeum régészeti kutatásai 2014-ben

TÖRTÉNETTUDOMÁNY
BODNÁR Krisztián
Dókus László végrendelete
BODNÁR Mónika
Égerszög 18–19. századi társadalma az anyakönyvek tükrében (1760–1831)
GYULAI Éva
Gezeichent durch Maria Joseph Peschka – Miskolci kamarai tervrajzok, 1773. Előtanulmány az új várostörténeti kiállításhoz
HIDEG Ágnes
Miskolczy-Simon János levéltáros, történész, író. Adatok miskolci éveihez a helyi sajtó és egyéb dokumentumok tükrében. Munkásságának bibliográfiája

KÖZLEMÉNYEK
OFFERTÁLER-HAVASI Béla (ford.)
Kultúra és hatalom a neoabszolutizmusban. Božena Němcová a rendőrség és a férje megfigyelése alatt
NAGY Gábor
A miskolci 10-es honvéd gyalogezred harcaiból. Kalników, 1915. május 28–június 1.
MINCSIK Veronika
Egy abaúji parasztcsalád gazdálkodása az 1940-es években, háborús frontlapok tükrében
SZEREDAI-SZNAGYIK László
Két miskolci díszkovács mester és a Postapalota rácsozata. Sznagyik Sándor és Székely Béla munkássága a két világháború között

Szerzői útmutató