Herman Ottó Múzeum

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LIV. kötet

Tartalom, Előszó

TERMÉSZETTUDOMÁNY
FEHÉR Béla
Turmalin kötőanyagú hidrotermás breccsa Miskolc-Bükkszentlászlóról

RÉGÉSZET
FARAGÓ Norbert–K. TUTKOVICS Eszter–Kalli András
Előzetes jelentés Bükkábrány-Bánya, VII. lelőhely pattintott kőeszköz anyagáról
CSENGERI Piroska
Középső neolitikus telepnyomok Mezőzombor-Községi temető lelőhelyről
L. HAJDÚ Melinda
Késő neolitikus település Tiszatardosról (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
PATAY Róbert
Kora és középső rézkori telepnyomok Mezőzombor-Községi temető lelőhelyről
KOÓS Judit
A fémművesség emlékei egy késő bronzkori településen: Muhi-3. kavicsbánya (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
KÓSA Polett
Megyaszó-Halom-oldal dűlő: New data in the Tumulus culture research from North-eastern Hungary
K. TUTKOVICS Eszter
Szarmata temetkezések a bükkábrányi lignitbánya területén. 
Bükkábrány-Bánya, XI/A lelőhely szarmata sírjai

TÓTH Krisztián–SZABÓ Ádám–HOMOKI Balázs
Archaeological research at the Twin-barrows near Onga (Northeast Hungary) in 2015
SIMON László
Néhány régi-új adat a miskolci római denárleletről
GÁL Viktor–MISKOLCZI Melinda
A gönci római katolikus plébániatemplom 2014. évi feltárása

TÖRTÉNETTUDOMÁNY
BODNÁR Mónika
Adatok a miskolci németek történetéhez és kultúrájához, különös tekintettel a 18. századi evangélikus németekre
TERDIK Szilveszter
Újabb adatok Görömböly egykori görögkatolikus templomáról
SZALIPSZKI Péter
(Füzér)Komlós története a 19. század első felében
GYULAI Éva
Palóczy László ábrázolásai – a népképviseleti országgyűlések korelnökének (1848/1861) ikonográfiája
MLAKÁR Zsófia
Tollal és fakanállal. Herman Ottóné Borosnyay Kamilla irodalmi, közéleti működése
SURÁNYI Béla
A hazai növénytermesztési politika egy évszázada (1896–1989)
HIDEG Ágnes
Dr. Zsadányi Guidó, a miskolci múzeum munkatársa (1924–1965)
MAJZIK Dávid
A mokan-komité szerepe a kommunista hatalomváltás előkészítésében Miskolcon
MIKITA Gábor
Átdíszletezések. A magyar színházak államosítása
HAJNÁCZKY Tamás
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei cigányság helyzete a szocialista korszakban a levéltári források tükrében

MŰVÉSZETTÖRTÉNET
PIRINT Andrea
Vissza a barokkhoz. Barokk festménymásolatok a Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményében
MÉSZÁROS Erika
A boldogkőváraljai szentsír restaurálása és liturgiatörténeti jelentősége
HAJDÚ Ildikó
Vákár Tibor Miskolcon

KÖZLEMÉNYEK
BODNÁR Tamás–KOVÁCS-VERES Tamás Gergely
Borsod vármegye Szentpéteri járásának nemességvizsgálata, 1724–1730.
(valamint a három előző járásból kimaradt adatok)

RAINER Pál
„Másfél éve állandóan
Fedezékben élünk.”
A m. kir. 10. (miskolci) honvéd gyalogezred Sassy Csaba verseivel ellátott
tábori levelezőlapjai a vesz prémi Laczkó Dezső Múzeumban
KOWALAK Andrzej
A Diósgyőr-vasgyári Turán Egyesület (1923–1944)

Szerzői útmutató

NKA

Állományvédelem

Látogatóinknak Kiadványok Letölthetö kiadványok Kiadványok Letölthető kiadványok A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LIV. kötet