Herman Ottó Múzeum

Virtuális kiállítás 1. (2015)

260 éve született Miskolcon

NAGYVÁTHY JÁNOS,

első mezőgazdasági szakírónk

(1755-1819)

[1]

Miskolcon a Zrínyi Ilona Gimnázium főbejárata mellett található Nagyváthy János[1] emléktáblája[2]; sőt még az utca[3] is a tudós mezőgazdász nevét viseli. De vajon hányan tudnák megmondani városunkban, hogy ki is volt Ő valójában?

[2]

[3]

Nagyváthy János, az első magyar nyelvű mezőgazdasági szakíró 1755. január 19-én született Miskolcon, Marjalaki Kiss Lajos kutatásai alapján a Toronyalja utca 14.[4] szám alatt, egyéb adat szerint a Vargaszögben[5], a mai Hunyadi-Szent István utca közötti részen. Dobrossy István Miskolc írásban és képekben című könyvének 1. kötetében (132. old.) közöl képet az egykori szülőház helyéről. Kisnemesi családból származott, de apja egyszerű asztalosmester volt, kinek neve többször szerepel az asztalos céh naplójában [6,7], mesterlevele pedig hasonló volt ahhoz a mesterlevélhez [8], mely a múzeum történeti adattárában található. Iskoláit itt kezdte el a Miskolci Református Gimnáziumban[9], korán kitűnt éles eszével. Később Sárospatakon folytatta tanulmányait. Sárospataki bizonyítványát[10] a Somogy Megyei Levéltár őrzi. Nagyváthy végrendeletében pénzt is hagyott az iskolára (Balatoni Múzeum-Történeti Dokumentáció N.57.889.4). Iskolái elvégzése után főúri családoknál vállalt nevelői állást. Egy ideig Losoncon tanárkodott, de szembaja miatt Pestre utazott kezelésre. Később a katonaságnál próbált szerencsét, mint élelmezési tiszt, s 7 évi szolgálat után kapitányi rangban szerelt le. Bécsben járva ismerkedett meg Széchenyi Ferenccel és Festetics Györggyel, aki 1792-ben meghívta keszthelyi birtokára uradalmi intézőnek. A birtokot mintaszerűen vezette, s itt lehetősége volt alkalmazni korszerű termelési és üzemszervezési elképzeléseit. Pár év múlva azonban Nagyváthy megvált Keszthelytől, ennek oka a gróf nehéz természete volt, ami miatt egy idő után kapcsolatuk megromlott. Így a neves mezőgazdász 43 évesen Csurgóra vonult vissza, ahol 1819. február 13-án halt meg.

[4]

[5]

[6,7]

[8]

[9]

[10]

Nagyváthy érdeklődése már korán a gazdasági kérdések felé fordult. Művei is jórészt ebből a témakörből kerültek ki.

[11]

[12]

Élete fő művét, a 2 kötetes 'Szorgalmatos mezei gazdát'[11] 1791-ben adta ki Széchenyi Ferenc támogatásával. Munkájáért II. Lipót király aranyláncon függő, Cerest ábrázoló emlékéremmel[12] jutalmazta. E mű megjelenése előtt nem volt tudományos magyar mezőgazdasági munka. Könyvében éppúgy helyet kapnak a takarmánygazdálkodás kérdései, mint az ésszerű erdőhasználat, kertművelés vagy gyümölcstermesztés. A szőlészeti részben nagyon sok miskolci tapasztalatát[13], megfigyelését írta le. Nagyváthy életében ez az egy gazdasági műve látott napvilágot, a többi már halála után került kiadásra. Ezek a szakkönyvei a Magyar házi gazdaasszony (1820), a Magyar gazdatiszt (1821), Magyar practicus termesztő (1821)[14], és a Magyar practicus tenyésztető (1822)[15]. Nagyváthy János szakkönyvei valóságos tárházai a mezőgazdasági tudni- ill. tennivalóknak. Vallotta, hogy tudatosan kell gazdálkodni! Műveit a kor szokásaitól eltérően magyar nyelven írta, hogy minél többen okulhassanak belőle.

[13]

[14]

[15]

Miskolci emléktábláját 1969. május 10-én, halálának 150. évfordulóján helyezték el az akkor még 1. Sz. Általános Iskola falán. Az ünnepségsorozat keretében emlékműsorral[16], táblaavatással[17], kiállítással[18] tisztelegtek a neves tudós előtt. Életének főbb állomáshelyein szobrait már felállították; szülővárosa még adósa ezzel!

[16]

[17]

[18]

 

Képek jegyzéke:

1. Nagyváthy János arcképe. In: Vasárnapi Újság 1899. 38. szám p. 634.

2. Emléktábla a Zrínyi Ilona Gimnázium falán, régen Nagyváthy Általános Iskola volt.

3. Nagyváthy János utcakép. Fotó: 2015.

4. Toronyalja utca 2015-ben.

5. Vargaszög 2015-ben.

6.7. A becsületes miskolczi Asztalos czéh naplója és egyéb följegyzései, 1799-1856. Lelőhely: HOM HTD 76.10.1

8. Mesterlevél 1858. Lelőhely: HOM HTD 76.10.13.

9. A középkori scola épülete ma múzeum. Fotó: 2015.

10. Bizonyítványa a sárospataki tanulóévekből. Lelőhely: Somogy Megyei Levéltár. A Sárközy család levéltára, 1720-1949. XIII.24.4. pallium. (Keszyüsné Csuti Judit adatközlése)

11. A Szorgalmatos mezei gazda könyvének címoldala. Lelőhely: HOM Könyvtára

12. Ceres-érem. Az érmet Anton Guillemard francia éremművész készítette, aki akkor a császár szolgálatában állt. Az érem címe: Milánó hódolata a császár előtt (1791-ben II. Lipót meglátogatta Milánót, erre az alkalomra készült az érem). Ez az egyetlen II. Lipót érem, ami Cerest ábrázolja, így valószínű, hogy ennek aranyból kivert változata lehetett az az alkalmi jutalomérem, amelyet Nagyváthy kaphatott. Ez az érem olyan ritka, hogy régebbi híres magánygyűjtemények is legfeljebb ezüstpéldányokat tartalmaztak. (Dr. Pallos Lajos numizmatikus közlése - Magyar Nemzeti Múzeum)

13. Részlet könyvéből, melyben sok miskolci megfigyelését írta le.

14.15. Két könyvének címoldala. Lelőhely: HOM Könyvtára

16.17.18. Az emlékműsor, táblaavatás és kiállítás képei a HOM Fotó-Negatívtár és Helytörténeti Dokumentációs gyűjteményeiben találhatók. HOM HTD 89-114-267; HOM FN 18436 és 17813. (Hazag Ádám és Szentesi Edina szakmuzeológusok adatközlései)

HOM=Herman Ottó Múzeum

 

Források a helyi sajtóból, *kiadványokból:

-200 éve született Miskolcon Nagyváthy János az első magyarnyelvű rendszeres mezőgazdasági szakkönyv írója (Szabó Béla). In : Széphalom 1955. 2. sz. 78-82. o.

-Kétszáz éve született Miskolcon Nagyváthy János az első magyarnyelvű mezőgazdasági szakíró (H. Szabó Béla). In: Észak-Magyarország 1955.15. sz. 3. o.

-Nagyváthy, a méltatlanul mellőzött forradalmár (H. Szabó Béla) In: Borsodi Szemle 1961. 1. sz. 41-43. o.

-Emlékünnepség Miskolcon. In: Észak-Magyarország 1969. 104. sz. 2. o.

-Nagyváthy Jánosra emlékezünk. In: Észak-Magyarország 1969. 105. sz. 4. o.

-Adatok Nagyváthy János munkásságához és életéhez (Csoma Zsigmond). In: Borsodi Történelmi Évkönyv VI. kötet, 1979. 105-115. o.

-Nagyváthy János mezőgazdász (Molnár István). In: Déli Hírlap 1987. 22. sz. 2. o.

*

-Nagyváthy János. In: Miskocz város története V. kötet (Szendrei János) Miskolcz, 1911. 318-321. o.

-Nagyváthy János. In: Miskolc és Borsod az irodalomban (Csorba Zoltán) Miskolc, 1942. 63-64. o.

-Nagyváthy János. In: A Miskolci Ref. Gimnázium Emlék Könyve. Miskolc, 1980. 104-105. o.

-Mezőgazda Miskolcról:Nagyváthy János. In: Irodalmi barangolások Abaújban, Borsodban, Gömörben, Tornában és Zemplénben (Hajdu Imre-Barczi Pál) Miskolc,
1997. 84-85. o.

-Nagyváthy János. In: Miskolc írásban és képekben 10. kötet (Dobrossy István) Miskolc, 2000. 107-108. o

-Nagyváthy János (1755-1819). In: Miskolci életrajzi lexikon. Miskolc, 2008. 176-177. o.

 

Készítette: Hideg Ágnes

NKA

Állományvédelem

Könyvtár Virtuális kiállítás 1. (2015) Nagyváthy János