Herman Ottó Múzeum

Gyűjtemény

A múzeum könyvtára nyilvános szakkönyvtár. A múzeumban kutatott tudományterületek szakirodalmát gyűjti a lehetőségek szerinti teljességgel.

Válogatás a könyvtár 2018. évi új szerzeményeiből

Főgyűjtőkör: régészet, néprajz, magyar történettudomány, művészettörténet, ásványtan, muzeológia, magyar irodalomtudomány.

A mellékgyűjtőkör a főgyűjtőkörhöz kapcsolódó, annak információit a határterületekkel kiegészítő dokumentumait öleli fel. Pl. numizmatika, restaurálás, geológia, fotóművészet stb.
Könyv: 56969 tétel (2019. február)
E-dokumentum: 145 tétel
Folyóirat: 1090 cím

Különgyűjtemények:
Gunda Béla néprajzprofesszor hagyatéka (6553 leltározott tétel)
Wellmann Imre agrártörténész hagyatéka (974 leltározott tétel)

A Herman Ottó Múzeum évkönyveinek és közleményeinek tartalomjegyzéke
www.matarka.hu

Magyarországon kiadott időszaki dokumentumok
Letöltés (PDF)

Külföldön kiadott időszaki kiadványok
Letöltés (PDF)

Muzeális dokumentumok (1851 előtti)
Letöltés (PDF)

Könyvtárhasználói elégedettség felmérése 2016
Letöltés (PDF)

NKA

Állományvédelem