Herman Ottó Múzeum

  • 02_.jpg
  • 02.jpg

Gyűjtemény

A múzeum könyvtára nyilvános szakkönyvtár. A múzeumban kutatott tudományterületek szakirodalmát gyűjti a lehetőségek szerinti teljességgel.

Válogatás a könyvtár 2017. évi új szerzeményeiből

Főgyűjtőkör: régészet, néprajz, magyar történettudomány, művészettörténet, ásványtan, muzeológia, magyar irodalomtudomány.

A mellékgyűjtőkör a főgyűjtőkörhöz kapcsolódó, annak információit a határterületekkel kiegészítő dokumentumait öleli fel. Pl. numizmatika, restaurálás, geológia, fotóművészet stb.
Könyv: 56471 tétel (2016 január)
E-dokumentum: 142 tétel
Folyóirat: 1090 cím

Különgyűjtemények:
Gunda Béla néprajzprofesszor hagyatéka (6553 leltározott tétel)
Wellmann Imre agrártörténész hagyatéka (974 leltározott tétel)

A Herman Ottó Múzeum évkönyveinek és közleményeinek tartalomjegyzéke
www.matarka.hu

Magyarországon kiadott időszaki dokumentumok
Letöltés (PDF)

Külföldön kiadott időszaki kiadványok
Letöltés (PDF)

Muzeális dokumentumok (1851 előtti)
Letöltés (PDF)

Könyvtárhasználói elégedettség felmérése 2016
Letöltés (PDF)

NKA

Állományvédelem