Herman Ottó Múzeum

Programok, rendezvények

SZEMERE-SZALON, ZENEI SZEMERE-SZALON, MISKOLCI KAMARAZENEI NYÁR

„...minden megyei székváros napja legyen körének, itt találtasson iskola, piac, munka, ipar, nép, egyesületek s eszközök úgy a gyakorlati ismeretek, mint a közértelmesség terjesztésére … mint Pesten, úgy a megyék székvárosaiban is az anyagi s erkölcsi műveltség megindíttassék, hogy minden megyének legyen, úgy szólván egy kis Pestje … most székvárosok.” (Szemere Bertalan)

 

A 2013-tól rendszeresen jelentkező programunk, – az idén öt éves múltra visszatekintő – SZEMERE-SZALON történeti, irodalom-, művészet- és művelődéstörténeti előadásokon keresztül, a „Szemere Bertalan élete és pályatársai” című állandó kiállítás anyagára építve, ahhoz szervesen kapcsolódva mutatja be a 19. századi Magyarország történetét. A rendezvény a múzeum alapításakor megfogalmazott célhoz kíván visszatérni, amelynek szellemében a múzeum nemcsak kiállításoknak és társadalomtörténeti kutatásoknak a központja, hanem a tudományos munka széleskörű bemutatásának is helyszíne, hozzájárulva ezzel Miskolc város közművelődési palettájának színesítéséhez. A hónap első péntek délutánján az igényes, értékközpontú, a korszak történelme iránt érdeklődő nagyközönség figyelmébe ajánljuk ismeretterjesztő programjainkat. Hagyományainknak megfelelően az előadásokhoz borkóstolás, egyes borászatok bemutatkozása kapcsolódik, amelyek tovább növelik az esemény színvonalát. Nem titkolt szándékunk szerint ezek az alkalmak látogatóink számára arra is lehetőséget biztosítanak, hogy az előadások után kötetlen beszélgetés formájában személyesen is megismerkedjenek előadóinkkal és feltegyék kérdéseiket. Az összejövetel hangulatához remek helyszínt biztosít a kiállítás képzőművészeti termének nemzeti arcképcsarnoka, amely már atmoszférájával is visszavarázsolja a résztvevőket a 19. századi szalonok világába. Ebben a szezonban is arra törekszünk, hogy a korszak legjelesebb miskolci és országosan ismert kutatói mutatkozzanak be és ismertessék kutatásaik legújabb eredményeit.

Megtiszteltetés lenne, ha vendégeink között köszönthetnénk Önöket!

Vámosi Katalin művészettörténész, a programsorozat szervezője

 

A Herman Ottó Múzeum ZENEI SZEMERE-SZALONJA, valamint a 2016-ban teljes egészében hozzá kapcsolódó, több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező MISKOLCI KAMARAZENEI NYÁR programsorozat célja a nemzeti romantikus magyar zene alig ismert, újrafelfedezésre vagy szélesebb körben is megismerésre kívánatos részének, illetve az európai klasszikus-romantikus műzenére gyakorolt hatásának bemutatása, mindez a 19. századi polgári szalonkultúra felélesztésének leplezetlen szándékával megismételhetetlen, különleges zenei élményeket kínálva ezáltal a koncertlátogatóknak. A Zenei Szemere-szalon programjai egyaránt reflektálnak a korra és a Szemere-kiállításban található magyar történelmi arcképcsarnokra, benne Erzsébet királyné, Jókai, Kazinczy, Deák, Andrássy, Teleki, Lévay, Palóczy és Szemere Bertalan portréival, melynek egyedülálló légkörét a koncertszerűen is használható Steinweg-Hupfeld gépzongora, a 165 éves asztalzongora és egy hasonlóan patinás Beregszászy zongora megszólaltatása teszi még kivételesebbé.

Legyen Ön is részese e páratlan zenei kalandnak!

Flach Antal csembalóművész, a programsorozat szervezője

NKA

Állományvédelem