Herman Ottó Múzeum

Gyűjteményi egységek

A Herman Ottó Múzeum ásványgyűjteményét 1980-ban alapította Szakáll Sándor, múzeumunk első mineralógusa. A gyűjtemény fejlesztésének a kezdetektől fogva az volt a vezérelve, hogy Magyarország egész területének ásványvilágát minél teljesebben reprezentáló kollekció jöjjön létre. Ezzel párhuzamosan a Kárpátok határon túli területeiről származó ásványok gyűjtése is megkezdődött, de a gyűjteménybe a világ más területeiről származó ásványok is bekerültek. Ezáltal az ásványgyűjtemény három részre tagolódik, de egyetlen közös nyilvántartásban van.

NKA

Állományvédelem

Ásványtár Gyűjteményi egységek