Herman Ottó Múzeum

A ”10-es honvéd hét” történelmi háttere

A „10-es honvéd hét” margójára

Kedves kisasszony!
Olvasta remélem,
Nagy kiállítást rendezünk most
Kiállítunk mi mindent most a télen …

Sassy Csaba

A „10-es honvéd hét” margójára

Az egykori 10-es honvéd gyalogezredről – melynek emlékét napjainkban utcanév illetve honvédszobor őrzi – a legtöbb miskolcinak a hősiesség, az első világháború harcterein elért katonai sikerek jutnak eszébe. Az ezred honvédei egykor sok dicsőséget szereztek Borsodnak és székvárosának, Miskolcnak. A „tízesek”, akiket a miskolciak háziezredüknek tekintettek, híresek voltak a katonáik között a csatatereken kialakult összetartozásról, szoros bajtársi kapcsolatról, ami nemcsak a fronton volt tetten érhető, de abban is megnyilvánult, ahogy az elesett hősök hátrahagyott özvegyiről és árváiról gondoskodtak.

Bővebben:

Egy kiállítás képei I.

Prológ – 1917. november

A hadi és képkiállítás, illetve a hozzá kapcsolódó rendezvények szervezése már november elején megkezdődött. November 9-én, besztercebányai szabadságát megszakítva Miskolcra érkezett Sáfrán Géza, a 10. ezred parancsnoka. Sáfrán még alezredesi rangban 1916. július 14-én vette át a 10. honvéd gyalogezred parancsnokságát, új korszakot nyitva az özvegy- és árvaalap működésében is. Nagy becsvággyal látott munkához, teljes szívvel és lélekkel és olyan lendülettel intézte tovább az özvegy- és árvaalap sorsát, ami egyedül állott a magyar hadsereg történetében. Még hazaérkezése napján a Korona szálló éttermében megbeszélést tartott az ezred szabadságos tisztjeivel.

Bővebben:

Egy kiállítás képei II.

A „főpróba”: Miskolci Nemzeti Színház – 1917. november

Anno a „10-es honvéd hét” eseményei közül kiemelkedett a kiállítás, ugyanakkor számos kísérő rendezvény is színesítette a programot. A tárlattal egy időben rendezett hangversenyeknek, előadásoknak az volt a célja, hogy amellett, hogy további bevételekkel gazdagítsa az ezred özvegy- és árvaalapját, bemutassák mindazokat az eredményeket, azt a kultúrát, azt a tudást, mely a háború szolgálatába állítva, ezen a téren is babért és dicsőséget szerez az ezred hírnevének, háborús történetének. Az özvegy- és árvaalap 1916. márciusi megalapítása óta havi, később szinte heti rendszerességgel szerveztek karitatív rendezvényeket. A korabeli sajtóbeszámolók szerint ezeken az eseményeken éppúgy a fellépők illetve a közreműködők között találjuk a város amatőr műkedvelő zenészeit, dalárdáit, mint Miskolc elismert és népszerű hivatásos művészeit és előadóit.

Bővebben:

Egy kiállítás képei III.

Nyitány – 1917. december 15.

Az ezredújság december 20-i ünnepi számában tudósított a „10-es honvéd hét” eseményeiről. A díszesen kiállított karácsonyi [dupla] szám – melynek ára a szokásos 40 fillér helyett egy korona volt – az esemény rangjához, színvonalához, nem utolsósorban jelentőségéhez méltó terjedelemben tudósított minden részletről.

Bővebben:

Egy kiállítás képei IV.

A megnyitó”: Korona szálló nagyterme – 1917. december 15.

A „10-es honvéd hét” nyitányára szintén december 15-én – a hadi kiállítás megnyitásának estéjén – a Korona szálló emeleti nagytermében került sor, amely már sok nagy és előkelő közönséget fogadott be, de olyan tömegűt, mint ezúttal, még soha. A műsort a III. honvéd kerületi zenekar hangversenye nyitotta: Dopler Károly [Doppler] „A két huszár” című operájából adott elő részleteket. 

Bővebben:

Egy kiállítás képei V.

Az előadás” – 1917. december 15–24.

Bővebben:

Egy kiállítás képei VI.

Háborúban sem hallgatnak a múzsák” – A 10-es honvéd hét

Bővebben:

Archívum Történelmi háttér