DR. GYULAI ÉVA EÖTVÖS JÓZSEF–DÍJBAN RÉSZESÜLT

Dr. Gyulai Éva történész, a Miskolci Egyetem docense és a Herman Ottó Múzeum muzeológusa kiváló pedagógusi munkásságának elismeréseképpen 2018. június 1-én Eötvös József-díjban részsült.

Az Eötvös József-díj az oktatási miniszter által adományozott magas állami elismerés. Azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak adják, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. 1999 óta, a pedagógusnap alkalmából ismerik el vele az arra érdemeseket, évente legfeljebb nyolc személy részére adományozható. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és egy – a névadó álló alakját megformázó – kisplasztikát, valamint jutalomösszeget is kap. Az idei díjazottak között ott volt Dr. Gyulai Éva is.


Gyulai Éva Püspökladányban született, Kisújszálláson végezte középiskolai tanulmányait, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem–latin nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. Az egyetem elvégzése után Miskolcra került, a Herman Ottó Múzeum Történeti Osztályára. 1994-ben a KLTE-n egyetemi doktori címet és az ELTE Bölcsészettudományi Karán heraldikus képesítést szerzett. Két évvel később, 1996-ban a Miskolci Egyetemen regionális fejlesztési menedzseri oklevelet kapott, majd megszerezte a PhD fokozatot. 2000-től a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának főállású oktatója, előbb tanszékvezető, 2009-től a kar Történettudományi Intézetének igazgatója lett. Emellett nem szakadt meg kapcsolata a Múzeummal sem, ma is részfoglalkozású muzeológusa az intézménynek. Egyetemi oktatói és muzeológusi énjét nagyon jól tudja ötvözni, mindig is törekedett rá, hogy a kettő összhangban legyen és kiegészítse egymást. Tanítványait a Múzeumba irányítja tapasztalatszerzésre, szakmai gyakorlat végzésére. Emellett többször előfordult, hogy tanítványai előtt egy-egy gyűjteményi darab, például egy fényképalbum rejtelmeit és szépségeit felvillantva nyitotta meg a kutatás izgalmaihoz és örömeihez vezető utat.

Energikus, lendületes személyiség, munkabíró alkat. Tanítói és muzeológiai munkássága mellett feltétlenül szólni kell Gyulai Éváról, a kutatóról is. Lelkesedéssel, szinte megszállottan kutatja az őt érdeklő, kiválasztott témák legapróbb részleteit is. Kutatói érdeklődése rendkívül széleskörű, a történeti muzeológia, kora újkori történeti ikonográfia, emblematika, heraldika, kora újkori várostörténet, török kori gazdaságtörténet tematikákon belül számos résztéma, mint pl. a középkori Miskolc topográfiája, a mértékletes borivás eszménye, Árpád-házi Szent Erzsébet kultuszának vizsgálata és egyebek. Ám leginkább a 16-18. századdal foglalkozik, hiszen latin nyelvtudását e korból származó dokumentumok olvasásakor tudja hasznosítani. Szakmai szempontból legmagasabb igényeket is kielégítő kutatási eredményeit szívesen osztja meg a kollégákkal, ezért hazai és külföldi történeti konferenciáknak gyakori vendége.

Mindig fontosnak tartotta és képes is volt rá, hogy szakterületének eredményeit a publikációk és szakmai konferenciák mellett tudományos-népszerűsítő formában is az érdeklő közönség elé tárja, s ezzel napjainkban sincs másként. Ez a képessége bizonyára hozzásegítette ahhoz, hogy egyetemi hallgatósága körében népszerűségre tegyen szert, hogy tanítványai szeressék, élvezzék lendületes előadásait. E képessége nemcsak az oktatói munkáját, de a honismereti mozgalom területén kifejtett munkásságát is nagyban segíti.

Sokrétű munkásságát az elmúlt évek, évtizedek alatt többször elismerték. Ezek között kiemelendő a Wellmann Imre–díj (2005), a Miskolci Egyetem legmagasabb kitüntetése, a Pro Universitate–díj (2013), valamint a legmagasabb honismereti kitüntetés, a Bél Mátyás-díj (2017). E díjak sorát nagyon jól kiegészíti a kiemelkedő pedagógusi munkájáért adományozott Eötvös József-díj, amihez sok szeretettel gratulálunk!

Bodnár Mónika