Herman Ottó Múzeum

HOGY AZ ÖREG HALÁSZ RÉVBE ÉRJEN…

Megújulás előtt áll a Herman Ottó Múzeum Képtárának egyik legbecsesebb műkincse, Csontváry Kosztka Tivadar Öreg halász címen ismert képe. Mivel a festmény állapota a sok évtizedes igénybevétel következtében kritikussá vált, restauráltatása halaszthatatlan feladattá lépett elő. Mint ahogy az a vászon hátoldalán olvasható, több mint ötven évvel ezelőtt, 1964-ben történt rajta utoljára restaurátori beavatkozás.

Az Öreg halászt olyan nagy érdeklődés kíséri, és annyi helyen megfordult már, hogy a múzeum „utazó nagykövetének” nevezhetjük. A jelentős miskolci műgyűjtő, dr. Petró Sándor halálát követően, 1977-ben került a Herman Ottó Múzeum gondozásába, és azóta gyakorlatilag folyamatosan kiállításon látható. Az ország szinte valamennyi nagyvárosában kiállították már, külföldön pedig olyan világvárosokban szerepelt, mint London, Miami, San Diego, Stockholm, Rotterdam és München.

A kép az életmű kiemelkedő darabja, azon kevés festmények egyike, melyen az emberábrázolás dominál. Bár kisebb méretű a főművekhez képest, témáját és belső dimenzióját tekintve az Öreg halász mégis ugyanolyan nagyszabású motívum, mint a híres cédrusok vagy Baalbek romjai. Különleges abból a szempontból is, hogy Csontváry legtöbb művétől eltérően kifejezetten borús és félelmetes hangulatú kép. Rejtélyesnek mondják, mert miközben nyugtalanságot ébreszt, ellenáll a megfejtésnek. Történetileg csupán annyi állítható róla – amire a környező tájból lehet következtetni –, hogy Nápoly környéki utazása során készíthette a festő, 1901-02 körül, és hogy soha nem állította ki életében. Ám amilyen titokzatos, olyan nyilvánvaló is e kép mibenléte, hisz úgyszólván elég csak egyszer megpillantanunk, hogy lenyűgöző erejét megérezve többé ne felejtsük el a vén halász tekintetét, aki mint egy időtlen, emberarcú, néma szikla áll a viharos tengerparton – a létezés annyira esszenciális szimbólumaként, hogy aligha lehet szavakkal közeledni hozzá.

Noha ez az egyedülálló festmény jelen állapotában is teljes erejű művészeti élményt nyújt, a hosszú távú megőrzés biztosítása érdekében halaszthatatlanná vált a restaurálása. A feladatra kiválasztott szakember, Dicső Ágnes restaurátor előzetes felmérése arra mutat rá, hogy az elöregedett hordozóvászon rossz állapota miatt a festékrétegek meggyengültek, és minden mozgatáskor könnyen megsérülhetnek. Erről tanúskodnak a kép teljes felületén látható vízszintes irányú mély repedések. Így a beavatkozás célja elsősorban az eredeti vászon és vele együtt a festékrétegek megerősítése, de a restaurálás minden olyan műveletre kiterjed majd – beleértve a tisztítási folyamatot is –, melynek várható eredményeként helyreáll a festmény eredeti szín- és formavilágához közeli állapot.

A fontos nemzeti műkincset érintő feladat meglehetősen összetett, nagy körültekintést és tudást igényel. Költsége ennél fogva igen magas, és meghaladja a múzeum pénzügyi kereteit. Az intézmény vezetősége ezért úgy határozott, hogy gyűjtést kezdeményez a pénzügyi fedezet hiányzó részének előteremtésére. A munkát jelentős összeggel támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a múzeum is elkülönít erre a célra egy összeget. Szeretnénk most a nagyközönség figyelmébe ajánlani e kezdeményezést, remélve, hogy minél több támogatóra talál. A festmény 2017. március 31-ig, a gyűjtési akció zárónapjáig látható a képtárban, a több mint fél évig tartó restaurálást követően várhatóan késő ősszel érkezik vissza Miskolcra.

A támogatás módjai:

1. Támogatójegy vásárlása, melynek összege a teljes árú belépőjegy díjának kétszerese. A jegy megvásárolható a Herman Ottó Múzeum központi épületében (Miskolc, Görgey u. 28.).  A támogatójegy megvásárlásával a Képtár megtekinthető.  A festmény 2017. március 31-ig, a restaurálás elkezdéséig látható itt.  A támogatójegy vásárlója emlékül egy múzeumi műtárgyat ábrázoló képeslapot kap. 
2. Támogatások befizetése készpénzben történhet a múzeum többi kiállítóhelyén a pénztárakban. A befizetésről minden esetben bizonylatot adunk. A támogató - amennyiben nem kíván anonim maradni - nevét, elérhetőségét, adószámát munkatársunk rögzíti. A 3000 forint fölötti összeget befizetők nyereménysorsoláson vesznek részt a festmény kiállításba történő visszahelyezésének alkalmával. 
3. Támogatásokat átutalással is fogadunk. Ebben az esetben a támogatás összegét kérjük a múzeum CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700086-67733271-52400009 számú számlájára utalni.  A Megjegyzés rovatba minden esetben kérjük „Az Öreg halász restaurálására” szöveget  beírni, és – ha nem kíván névtelen maradni – nevét, címét, elérhetőségét megadni. Támogatónk postai úton ajándékba kap 5 képeslapot, amelyek a múzeum, illetve B-A-Z megye műkincseit ábrázolják.  A támogatók között a restaurálás elvégzése után az „Öreg halász” című festmény 1:1-es méretű fotómásolatát sorsoljuk ki. Ennek időpontját honlapunkon tesszük közzé.

NKA

Állományvédelem

Híreink HOGY AZ ÖREG HALÁSZ RÉVBE ÉRJEN…