Herman Ottó Múzeum

Frontról frontra: Pillanatképek a lövészárokból. I.

 

Kobek (Kádár) Béla
Ezredparancsnok
(1914. augusztus – 1916. június)

A Herman Ottó Múzeum Történeti Tárának dokumentációs gyűjteménye négy páratlan első világháborús fényképalbumot őriz. A HOM HTD 76.1.1-4. (HOM HTD: Herman Ottó Múzeum Helytörténeti Dokumentáció) szám alatt beleltározott albumokban összegyűjtött fotókon a miskolci 10-es honvédek harcai, a háborús hétköznapjai elevenednek meg.  Az albumok oldalait lapozva nyomon követhetjük a honvédek útját a háború első pillanatától, egészen 1918 őszéig. A fénykép-gyűjteményeket három egykori 10-es honvéd: Dr. Simonyi Lajos, Mátray /Zachár/ József és Dr. Thurzó Nagy László állították össze 1968 telén. Céljukról idézzük az ő mondataikat, gondolataikat az első album előszavából:

Kedves Múzeumlátogató!

Az első világháború Miskolc háziezredének, a volt m. kir. 10. honv. gyalogezrednek hadikiállítása 1917. decemberében nyílt meg Miskolcon. A kiállítás anyagából, amelyet Borsod-, Heves- és Zemplén- vármegyék közönségének is bemutattak, alakult meg az első világháború után a 10-es honvéd hadimúzeum.

A hadimúzeum kezdetben a Borsod-Miskolci Múzeumban kapott helyet, majd 1926-ban a Zenepalota két helyiségében helyezték el.

1944 őszén, Miskolc ostroma előtt, a múzeum anyagát 120 ládába csomagolva Egerbe szállították és a Lyceum pincéjében helyezték el.

A második világháború befejezése után a 10-es múzeum még megmaradt anyagát az Elhagyatott Javak Kormánybiztossága Budapestre szállította és a Hadtörténeti Múzeum saját anyagába olvasztotta be.

Ez röviden a 10-es honvéd hadimúzeum története.

A 10-es múzeumnak, hadianyagon kívül, nagyon értékes részét képezték Kövér Gyula és Meilinger Dezső festőművészek által az ezred különböző harcterein festett képei és rajzai, szám szerint: 84 festmény és 323 rajz, továbbá több száz fénykép a 10-es honvédek világháborús útjáról.

A 10-es múzeum hadianyagának nagy része bekerült a Hadtörténelmi Múzeumba. A festmények, fényképek mind elvesztek, csak 109 Kövér – Meilinger rajz őrzi a 10-esek emlékét a Hadtörténelmi Múzeum falain. Miskolcon – semmi. Pedig ez a város, Borsod-, Heves-, Zemplén- vármegyék 10-es honvéd leszármazottai siratják az ezred körülbelül 20.000 hősi halottját!

Az első világháború még életben lévő pár 10-es honvéd veteránja ezzel a pár fényképalbummal pótolni szeretné – akármilyen kis mértékben is – az elveszett, eltűnt 10-es honvéd hadimúzeumot, hagyván az albumokat örök emlékezetül a kései utódoknak.

Az albumokat harcterek szerint, ahol a 10-es honvédek harcoltak, három részre osztottuk: orosz, erdélyi és olasz frontiakra. Minden harctér elé kivonatos naplót tettünk tájékozásul a fényképhez. Nem hadtörténelem ez, mert azt mások már megírták, csak az ezred harctéri életében bekövetkezett hadieseményeknek, csatáknak nevek szerinti fényképes felsorolása.

Végül: Hálásan emlékezünk meg azon 10-es honvéd veteránokról, akik kedves emlékeiktől váltak meg, hogy lehetővé tegyék a fényképalbumom létrejöttét.

Első gyaloghíd a Bug folyónál
(1915 ősz)

A szerkesztők áldozatkészségének hála, munkájuknak köszönhetően páratlanul értékes, egyedülálló gyűjtemény került anno – idén éppen 50 éve – a múzeumunk birtokába. A közel 400 darabos anyag (illusztrációkkal, feliratokkal együtt) bemutatja a 10-esek életét a fronton, kronologikusan haladva végig az orosz, román és olasz harctereken. Az albumoknak különösen nagy értéket ad, hogy esetükben nemcsak egy páratlanul gazdag fényképgyűjteményről van szó. A szerkesztők ugyanis minden albumban összefoglalták az adott front legfontosabb eseményeit is, így tulajdonképpen egyfajta harctéri naplóként is használhatjuk őket.

Jelenleg folyamatban van az albumok digitális feldolgozása, melynek reményeink szerint ez év végére lesz meg az eredménye és válnak az érdeklődők, kutatók számára online is elérhetővé. E rovatunkban egyrészt szeretnénk közzétenni az egyes frontokról készült írásos összegzéseket – a szerkesztők eredeti törekvésének megfelelően kronologikus sorrendben –, másrészt a már feldolgozott fotókból is néhányat publikálunk.


100 éve történt Frontról frontra: Pillanatképek a lövészárokból. I.