Herman Ottó Múzeum

Adoma II.: „Mérnök az erdőben”


Az Úz-völgy

„A műszaki gyalogszázadnak van egy hadnagya. Szászrégeni erdőmérnök. Vagy az ő szavaival: ”mérnök az erdőben”. Testestől, lelkestől régeni. Minden gondolata: Régen. Sőt a jelszava is! Ha azt kérdezik tőle:
- Mikor voltál utoljára szabadságon?
A válasz erre:
- Régen.
- Mi az utazásod célja?
- Régen.
Mindenre Régen a stereotip válasz.
„Mérnök az erdőben” július hó elején szabadságra ment. Az eleségvonatnál megállót tartott és vacsorázott. Mielőtt tovább indult volna, megkérdezte, nincs-e valami komolyabb ital az útra? Nem sör, nem bor, hanem valami komolyabb innivaló. Valami italabb-ital?
Persze nem volt. Átment tehát a kantinba puhatolózni. Hátha ott. Talán.
Jól gondolta. Ott volt egy üveg meggypálinka csak ugyan, de az volt a bökkenő, hogy ezt az utolsó üveget nem volt szabad eladni. Vörös főhadnagy szigorú rendelkezése folytán.
„Mérnök az erdőben” azonban addig unszolta Vörös főhadnagyot, míg beleegyezését nem adta az utolsó mohikán eladásához. Nagy boldogan fizette ki az italért a mi hadnagyunk a 30 koronát és most már nyugodtan, bátran indult neki a legsötétebb Úz-völgyének.
Másnap aztán ijedten jön a kantinos és jelenti Vörös főhadnagynak:
- Főhadnagy Úr, alázatosan jelentem, baj van. Engem addig nyaggattak a rohamtanfolyamos Urak a meggypálinkáért, hogy apránként kimértem a tiltott üveg tartalmát is. Gondoltam, majd másikkal cserélem ki, ha megjön az új szállítmány. Addig pedig, hogy azt higgyék, tele van, stafliborral öntöttem tele az üveget. A helyettesem ezt nem tudta, és amíg oda voltam vásárolni, tegnap S. Hadnagy  Úrnak eladta a meggypálinkás üveg staflibort 30 koronáért. Most mondta, hogy hazajöttem.
A kantinos jelentése nyomán óriási kacagás támadt a vonattisztek étkezőjében és most mindenki csak arra kíváncsi, mit fog mondani S., ha visszajön. Nem fog-e panaszkodni, hogy nagyon gyenge volt a meggypálinka?
U.i.: S. hadnagy azóta már visszajött és ölni képes, ha valaki neki a meggypálinkát előhozza.”

10-es honvéd tábori újságja
1917. augusztus 1.


Fotó: 10-es honvéd fotóalbum III.
/Herman Ottó Múzeum, Helytörténeti Dokumentáció; Ltsz.: 76.1.3./

100 éve történt Adoma II.: „Mérnök az erdőben”