Herman Ottó Múzeum

Felhívás

1917 őszén széleskörű összefogás mellett zajlottak a ”10-es honvéd hét” előkészületei. November hónapban lázasan folyt mind a programok szervezése, mind a kiállításon bemutatni kívánt tárgyak gyűjtése, csoportosítása és feldolgozása. Az ezred újságjában külön is felkérték mindazokat, akik az „1914–1917 közötti években az ezred kötelékében harctéri szolgálatot teljesítettek, hogy emlékeiket, magánygyűjteményeiket – a tulajdonjog fenntartásával és feltüntetésével – bocsássák a hadikiállítás rendelkezésére.” A szervezők számítottak minden ellenséges és saját lövedékre, ellenséges fegyverekre, felszerelési tárgyakra, egyenruhákra, fényképekre és festményekre, melyek alkalmasak arra, hogy velük a hadi kiállítás anyagát gazdagítsák. A beérkező illetve felajánlott tárgyakat ideiglenesen az egykori József laktanyában kialakított ezredmúzeumban helyezték el. A tábori újság mellett a korabeli miskolci napilapokban is sorra jelentek meg a felajánlásokra buzdító hirdetések.

Most, amikor arra vállalkozunk, hogy felelevenítsük az egykori ”10-es honvéd hét” eseményeit, a Herman Ottó Múzeum ismét szeretne Miskolc város közönségéhez fordulni. Ezúttal azonban nem csupán arra kérünk, bátorítunk és buzdítunk mindenkit, hogy az egykori ”tízesekkel” kapcsolatos relikviákkal gazdagítsák a múzeum gyűjteményét, hanem örömmel veszünk minden, a korszakból származó tárgyat és dokumentumot, legyen szó akár a korabeli lakáskultúra jellegzetes darabjairól, akár viseletről, vagy bármilyen, a századelőről származó dokumentumról. Terveink és reményeink szerint a felajánlásokból összegyűlt anyagot – a tudományos feldolgozást követően – időszaki kiállítás keretében mutatnánk be a nagyközönség számára. A gyűjtésünk részét képezi abbéli törekvésünknek, hogy a tervezett új várostörténeti kiállításunkhoz további helytörténeti vonatkozású anyagot gyűjtsünk, illetve szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki a város lakóival, nem utolsósorban felkeltsük és fokozzuk a város múltja iránti érdeklődést.

Forrás:
A Reggel – VI. évf. (1917)
Miskolczi Est – XXVI. évf. (1917)
Miskolczi Napló – XVII. évf. (1917)
10-es honvéd /A m. kir. Miskolczi 10-ik honvéd gyalogezred tábori újságja/ – I. évf. (1917)