Herman Ottó Múzeum

  • 10_es_slider_f_00.jpg
  • 10_es_slider_f_01_.jpg
  • 10_es_slider_f_01_a.jpg
  • 10_es_slider_f_02_.jpg
  • 10_es_slider_f_02_a.jpg
  • 10_es_slider_f_03_.jpg

100 éve történt: a „10-es honvéd hét”

Az elmúlt években a Herman Ottó Múzeum Történeti Tárának munkatársai különös figyelemmel és méltó módon emlékeztek meg az első világháború centenáriumáról. Az évforduló kapcsán a múzeum szakemberei két nagy sikerű időszaki kiállítás keretében mutatták be mind a front /2012/, mind a hátország /2014/ legfontosabb eseményeit. A 100. évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények zárásaként egy olyan programsorozat megrendezését tűztük ki célul, mely egyrészt a Nagy Háborúnak egy eddig a nagyközönség számára ismeretlen oldalát mutatja be, másrészt arra is alkalmat ad, hogy összegezzük az elmúlt években folytatott tudományos kutatások eredményeit. Erre kiváló lehetőséget teremt számunkra idén decemberben, hogy éppen 100 éve került megrendezésre a 10-es honvédek legnagyobb jótékonysági rendezvénysorozata: a ”10-es honvéd hét”. Anno e program elsődleges célja az volt, hogy bemutassa a hátországban élők számára az ezred háborús erőfeszítéseit és harctéri sikereit. Az egykori szervezőknek ugyanakkor szándékában állt az is, hogy megismertessék a nagyközönséggel a legtehetségesebb, művészi és irodalmi érzékkel megáldott honvédek által a háború első három évében létrehozott alkotásait. Ez kiváló alkalmat kínál számunkra, hogy a tervezett programjaink fókuszába a művészetet /zene, vers, próza, képzőművészet/ helyezzük. Célunk, hogy ne csak az alkotásokkal, hanem magukkal az alkotókkal is megismertessük az érdeklődőket, illetve bemutassuk mindazokat, akik egykor hozzájárultak a ”10-es honvéd hét” sikeréhez.

A kiállítást az elsöprő miskolci sikert követően 1918 tavaszán további három helyszínen mutatták be hasonló célokkal: február 9–23-ig Egerben, március 15. és 25. között Gyöngyösön és április 26-tól május 6-ig Sátoraljaújhelyen. Természetesen az említett három városban is a kapcsolódó kulturális programokkal, ”10-es honvéd hetekkel”. Így a most útjára indított oldalunkkal nemcsak az egykori hősöknek kívánunk emléket állítani, hanem a centenárium végéhez közeledve az elmúlt évek kutatásait is szeretnénk összegezni. Reményeink szerint kezdeményezésünk a december elején megrendezésre kerülő ”10-es honvéd hét” sikerét is elősegíti.

A szerkesztők

A repülés hőskora – Sassy Csaba szemével

Viszonylag ritkának mondható, hogy egy költő a technika, jelesül a repülés fejlődését válassza témául. Különösen Miskolcon, ahol a sportrepülés ugyan a kezdetektől jelen van, de a téma – valljuk be – nem különösebben emelkedett. Szükség volt ehhez egy sajátosan újságírói világlátással rendelkező, grafomán, minden lében kanál társasági poétára, amilyen Sassy Csaba volt. Az ő kíváncsisága, költői hagyományokra fittyet hányó bátorsága örökítette meg számunkra egy miskolci repülőnap emlékét az Ellenzék című helyi napilap 1911. október 5-ei számában. A megmosolyogtató, nem bántóan cinikus költemény valószínűleg nem jöhetett volna létre a szabadelvű lap főszerkesztője nélkül, aki megjelenést – és gázsit – biztosított Sassy sorainak. Csupán a pillanatnyi ötlet és alkalom szülte, még a költő gyűjteményes köteteibe sem került bele, így csak véletlenül bukkanhat rá a megsárgult újságlapokon a türelmes kutató.

Bővebben:

Program

Jótékonyság anno és most!

Bővebben:

Tárgyak, dokumentumok a Herman Ottó Múzeum Történeti Tárában

STEYR M95
(Tervező: Ferdinand von Mannlicher)Bővebben:

Felhívás

Bővebben:

„Beszélő lapok” a frontról

SASSY CSABA VERSES LEVELEZŐLAPJAI

Bővebben:

Egy kiállítás képei VI.

Háborúban sem hallgatnak a múzsák” – A 10-es honvéd hét

Bővebben:

Szentpáli István (Halmi, 1861 – Budapest, 1924)

Három cikluson keresztül a századfordulós Miskolc polgármestere volt úgy, hogy nemesi származású idegenként került a városba 1890-ben, amikor titkárrá választotta a helybéli Kereskedelmi és Iparkamara. Közvetlen stílusa, emberbaráti habitusa, demokrata meggyőződése és persze a lelkiismeretes szorgalma okán egy évtizeden belül vált annyira elismertté és megbecsültté, hogy 1902-ben Miskolc város polgármesterévé választották. A világháború utolsó évének nyitányán, 1917. október 23-án már harmadszor nyerte el a helybéli lakosság bizalmát a városigazgatás vezetésére.

Megválasztása után két héttel nála és Bottlik József főispánnál vizitált Sáfrán Géza, a 10. honvéd gyalogezred parancsnoka.   Sáfrán 1917. november 9-én a besztercebányai szabadságát megszakítva érkezett Miskolcra, hogy megszervezze a 10-es honvéd hét eseményeit. Mind a vármegye, mind a város vezetője a legszívesebb készséggel jelentették ki és ígérték meg a kiállítás rendezési munkálataiban való közreműködésüket és támogatásukat.

Bővebben:

Egy kiállítás hangjai

Bővebben:

Egy kiállítás képei V.

Az előadás” – 1917. december 15–24.

Bővebben:

Egy kiállítás képei IV.

A megnyitó”: Korona szálló nagyterme – 1917. december 15.

A „10-es honvéd hét” nyitányára szintén december 15-én – a hadi kiállítás megnyitásának estéjén – a Korona szálló emeleti nagytermében került sor, amely már sok nagy és előkelő közönséget fogadott be, de olyan tömegűt, mint ezúttal, még soha. A műsort a III. honvéd kerületi zenekar hangversenye nyitotta: Dopler Károly [Doppler] „A két huszár” című operájából adott elő részleteket. 

Bővebben:

Egy kiállítás képei III.

Nyitány – 1917. december 15.

Az ezredújság december 20-i ünnepi számában tudósított a „10-es honvéd hét” eseményeiről. A díszesen kiállított karácsonyi [dupla] szám – melynek ára a szokásos 40 fillér helyett egy korona volt – az esemény rangjához, színvonalához, nem utolsósorban jelentőségéhez méltó terjedelemben tudósított minden részletről.

Bővebben:

Caporetto, 1917. október 24 – 27.

Az Osztrák – Magyar Monarchia közel 51 milliós népességében 768 ezer olasz nyelvű alattvaló élt az 1910. évi népszámlálás adatai szerint. Gorizia térsége és az Isonzó (szlovén neve: Soca) folyásvidéke, Trieszt, az Isztria és Fiume adriai tengerpartja, nyugatabbra pedig a dél-tiroli Bolzano, Merano és Trento városok alpesi környezete volt a Monarchia határain belül többségben olasz népesség által lakott határvidék. Itália egységesülése után az ifjú olasz államnak ekképpen egyetlen szomszédja, az Osztrák-Magyar Monarchiával szemben maradtak etnikai alapú területi követelései.

Bővebben:

NKA

Állományvédelem

100 éve történt