Szakmai beszámoló

NKA Múzeumi Szakmai Kollégium

Gyűjteménygyarapítás

 

Pályázati azonosító: 2309/699.

 

19–20. századi kádárszerszámok vásárlása

Pályázati azonosító: 2309/699.

 

Szakmai beszámoló

Melléklet: 102 db leírókarton másolat

 

A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi gyűjteménye a 2002-ben elfogadott gyűjteménygyarapítási stratégia értelmében az összetartozó tárgyegyüttesek megszerzését tartja elsődleges feladatának. Ennek megfelelően 2003-ban egy kádárműhely, 2004-ben egy kisebb cipészműhely, egy parasztgazdaság textilkészlete és egy disznóvágó felszerelés, 2005-ben pedig egy teljesebb cipészműhely került megvásárlásra. Ebbe a sorozatba illeszkedik az a tárgygyűjtés, amelyet az NKA pályázati finanszírozásának köszönhetően 2008–2009-ben tudtuk megszervezni, és amelynek eredményeként kimagasló értéket képviselő műtárgyak kerültek a múzeum birtokába.

A tárgyvásárlást a 2008-ban elvégzett előkészítés (fotózás, előzetes tárgylista összeállítása) után 2009. februárjában sikerült lebonyolítani. Az eladó, a sajószentpéteri Jasztrab István egy több generációs kádár dinasztia tagja, aki a mesterséget még megtanulta, de már nem folytatta. Megőrizte azonban azt a tárgykészletet, amelyet dédnagyapjától, Jasztrab Jánostól örökölt a család. Ebben számos 19. századi datált, díszített, egyedi darabként is kiemelkedő népművészeti értékű kéziszerszám található. Az előzetes megállapodásban rögzített, és a benyújtott pályázatban szereplő 65 db tárgyat az eladó még további 37 darabbal toldotta meg, így összesen 102 darabos kollekció került megvásárlásra a pályázati támogatásból.

     A kollekció az alábbi tárgytípusokat tartalmazza:

     Gyalu és gyalualkatrész: 24 db

     Mérő, jelölő eszközök: 6 db

     Ontrázó (Csínyvágó): 3 db

     Menetmetsző: 2 db

     Pillanatszorító: 2 db

     Abroncsfeszítő: 1 db

     Körző: 2 db

     Abroncsverő: 1 db

     Fúró és fúróalkatrész: 10 db

     Modla: 25 db

     Billogozó vas: 10 db

     Fenékbehúzó: 1 db

     Kétnyelű kés állvánnyal: 5 db

     Fűrész: 2 db

     Cégtábla: 1 db

     Nittszeghúzó: 1 db

     Egyéb szerszámalkatrész: 6 db

A tárgyegyüttesen belüli csoportokból kiemelkedő a teljes modla sorozat, amely a Jasztrab-féle műhelyben készült valamennyi dongás faedénytípus méretezését szolgálta, illetve hasonlóan teljes tárgysorozatot képeznek a billogozó vasak és az állványon tárolt kétnyelű kések.

A Jasztrab család kádárműhelye a lokális igényeket kielégítő falusi, mezővárosi kézműves központok típusos példája. A Sajó völgyét szegélyező, 200–400 méter magasságú lankás dombvonulat déli lejtőin a hagyományos paraszti gazdálkodás egyik eleme a szőlőművelés volt. Jellemzően csak a saját igényeik kielégítését szolgáló, a családi borfogyasztás volumenének megfelelő mértékű és minőségű szőlészet volt jellemző a Sajó menti településeken. Ebben a völgyben – mint természetes közlekedési folyosóban – található Sajószentpéter, amely a Sajó- és a Bódva-völgy útjainak találkozási pontja is egyúttal. Az itt működő kádárműhely a környék településeinek hordó- és egyéb dongás faedény iránti igényeit látta el, de ezen kívül foglalkoztak egyéb famunkával, kisebb jelentőségű asztalos- és kerékgyártó tevékenységgel, illetve mindenféle szerszám- és eszközjavítással is.

A néprajzi muzeológia számára az ilyen típusú kollekciók gyűjtése több szempontból is fontos. Egyrészt a kézműves iparok kutatása terén mutatkoznak jelentős hiányok a hazai közgyűjteményekben, ezért a teljes műhelyfelszerelések valóban hiánypótló jellegűek, és gyűjtésükre sajnos az idő előrehaladtával egyre kevesebb lehetőség kínálkozik. Másrészt helytörténeti szempontból lényeges, hogy a sajószentpéteri Jasztrab-műhelyhez hasonló, lokális igényeket kielégítő, többféle kézműves iparág felé kapcsolatokat mutató családi műhelyek történetének és tárgyi örökségének feltárása, dokumentálása megtörténjen. Harmadrészt pedig kiállítási szempontból is fontos, hogy egy-egy enteriőr berendezéséhez a múzeumok rendelkezzenek megfelelő számú, illetve megfelelő korú és hiteles összetételű szerszámkollekciókkal.

 

Tóth Arnold