Melléklet - szakmai beszámoló

NKA Múzeumi Szakmai Kollégium

Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek  megmentésére

 

Altéma kódszáma: 2309

 

 

 

Szakmai beszámoló

 

2008. október 26-án létrejött tárgyvásárlási szerződéssel a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Zempléni Múzeuma a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával megvásárolta a tállyai Szirmay család hagyatékából a 18. századi pozsonyi órát és a geometrikus berakásokkal díszített asztalt.

 

A Szirmay család jelentős szerepet játszott Felső-Magyarország történetében. Ősi nemes magyar család, amelynek kezdetben Borsod és Ugocsa vármegyében, utóbb már Zemplén, Szatmár, Sáros, Szepes, Ung és Nógrád megyében is voltak birtokai. Két nagyobb ága: a borsodi (szirmai és szirmabesenyői) és az ugocsai ág, de ezen kívül is a család rendkívül kiterjedt volt. A 17. századtól kezdve Zemplén vármegye egyik legmeghatározóbb nemesi családja: sok-sok település történetében találkozhatunk a Szirmay névvel,  s a Szirmayak által építetett kastélyok, kúriák száma is nagy.

A Zemplén vármegyei Tállyán élt a család egyik ága, ahol először a későbbi Maillot-féle kastélyban laktak, majd a család anyagi helyzetének romlása következtében egy kisebb kúriába kellett átköltözniük, amely a Rózsa utcában állt. E család leszármazottai már Nyíregyházán élnek, de a szülőföldhöz, Zemplénhez, Tokaj-hegyaljához való kötődésük most is erős. Ezért ajánlották fel a szerencsi Zempléni Múzeum számára a család tulajdonában lévő hagyaték megvásárlási lehetőségét.

 

A hagyaték több bútordarabból és képekből, metszetekből áll:

1 db Mária Terézia korabeli rokokó szekreter

1 db 18. századi pozsonyi óra

1db copf stílusú ágy

1 db pénzváltó asztal

1 db 2 személyes aranyozott rózsafa ülőke

1db copf stílusú, geometrikus berakásokkal díszített asztal

1db copf stílusú, geometrikus berakásokkal díszített fiókos fésülködő asztal

1 db családfa

2 db Napóleont ábrázoló nyomat (a képek a kúriából származnak)

1 db jótékonysági bált ábrázoló fotó (Kassa, 20. század eleje, rajta gr. Szirmay István, a tulajdonos édesapja)

1 db kőnyomat (Barabás: Gróf Andrássy beiktatása)

1 db kisméretű fotó (Pazdicsi kastély, a család birtokában volt 1945-ig)

 

A szerencsi Zempléni Múzeum gyarapításai tervének jelentős eleme valósult meg a vásárlás által, mert terveink között szerepel, hogy a vár történetét bemutató állandó kiállítást egy lakóenteriőrrel egészítsük ki. Ez azért is indokolt, mert a  múzeumnak helyt adó vár a 18-tól a 20. század első feléig  a Szirmayak tulajdonában volt, de sajnos mivel a várkastély teljes belső berendezése elpusztult, eddig ezt nem tudtuk megvalósítani, de erre e tárgy és a hagyaték további részének megszerzése által lehetőségünk nyílhat.

 

 

Szerencs, 2008. október. 28.

 

 

 

Fazekasné Majoros Judit

történész-muzeológus, igazgató

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Zempléni Múzeuma, Szerencs